REAGOVANJE

Ministarstvo: Inspektorka nezakonito zaposlena

Postupajući po presudi, Ministarstvo javne uprave dalo otkaz Dragici Anđelić
1806 pregleda 3 komentar(a)
Ministarka Suzana Pribilović, Foto: Boris Pejović
Ministarka Suzana Pribilović, Foto: Boris Pejović

Povodom teksta „Ko smije da kaže da uprava loše radi“, objavljenog u jučerašnjim “Vijestima” reagovalo je Ministarstvo javne uprave.

“U predmetu glavne upravne inspektorke, Dragice Anđelić, kao što je ministarka javne uprave saopštila nedavno u Skupštini, radi se o licu koje je na nezakonit način zasnovalo radni odnos na mjestu glavnog inspektora. Napominjemo da glavni upravni inspektor/ka, koji svakodnevno treba da kontroliše, prije svega, zapošljavanje u državnim organima i na lokalnom nivou, ne može da bude neko ko je na nezakonit način došao na tu poziciju.

Podsjetićemo da je u izvršenju presude Upravnog suda, Komisija za žalbe donijela rješenje 29. juna 2018. godine kojim se poništava rješenje ministarke javne uprave o razrješenju glavne upravne inspektorke i predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje, a sve u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonite odluke.

S tim u vezi, osim provjere razloga i okolnosti zbog kojih je glavna upravna inspektorka razriješena, po službenoj dužnosti izvršen je postupak inspekcijskog nadzora kod Uprave za kadrove i Ministarstva javne uprave, sa predmetom kontrole sprovođenja internog oglasa unutar državnog organa, za radno mjesto glavni/a inspektor/ka u Direkciji za inspekcijski nadzor-Direktorat za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojom prilikom je utvrđeno da Dragica Anđelić nije zasnovala radni odnos u državnom organu na način propisan Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja i očiglednih nezakonitosti utvrđenih u postupku inspekcijskog nadzora, a rukovodeći se načelnim pravnim stavom Vrhovnog suda iznijet u presudi Upravnog suda broj 1640/18 od 17.12.2018. godine u vezi sa pitanjem zapošljavanja u državnim organima, ministarka javne uprave je obavijestila imenovanu da joj prestaje rad na mjestu glavne upravne inspektorke, jer radni odnos nije ni zasnovala u skladu sa zakonom. Svakako, svim strankama u postupku, pa i ranijoj glavnoj upravnoj inspektorki pravni sistem obezbjeđuje pravnu zaštitu protiv odluka starješina organa, pa i ministara”, navodi Ministarstvo javne uprave.