"OZON" UPOZORAVA

Zagađenost vazduha u Nikšiću: Tokom novembra 25 prekoračenja

75 pregleda 1 komentar(a)
Nikšić, Nikšić vazduh, Foto: Arhiva "Vijesti"
Nikšić, Nikšić vazduh, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 28.12.2014. 12:44h

Životna sredina opštine Nikšić je, upozorava ekološki pokret “Ozon”, jedna od najugroženijih u Crnoj Gori, a kao pokazatelj takvog stanja govori činjenica da je tokom novembra broj prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih za srednju dnevnu vrijednost PM10 bio 25, a broj prekoračenja propisanih granicom tolerancije za srednju dnevnu vrijednost čak 20. U oba slučaja broj dozvoljenih prekoračenja je 35 na godišnjem nivou.

„Od početka godine zaključno sa 1. decembrom, broj prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih za srednju dnevnu vrijednost PM10 bio je 81, dok je broj prekoračenja propisanih granicom tolerancije za srednju dnevnu vrijednost bio 59“, ističe Aleksandar Perović, direktor „Ozona“.

Do pomenutih podataka „Ozon“ je došao iz Izvještaja o praćenju kvaliteta vazduha za mjesec novembar tekuće godine, koji je uradio Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.

Perović upozorava, imajući u vidu rezultate iz prethodne tri godine, da očekuje da će broj prekoračenja koncentracije suspendovanih čestica u decembru premašiti dozvoljen broj na godišnjem nivou i kada su granične vrijednosti i granice tolerancije za srednju dnevnu vrijednost u pitanju.

Zabrinjava činjenica, kazao je Perović, i da je sadržaj benzo-a-pirena u novembru bio povećan, a obzirom na situaciju u prethodne tri godine realno je očekivati da se takav trend ponovi i tokom decembra tekuće godine.

“Suspendovane čestice PM10 mogu izazvati ili pogoršati astmu, bronhitis i druga oboljenja pluća, a samim tim smanjuti ukupnu otpornost organizma. Iako negativno utiču na cjelokupnu populaciju, naročito ugrožene kategorije predstavljaju djeca, trudnice, stari i bolesni”, upozorava direktor “Ozona”.

Aleksandar Perović

Iako, kako je kazao, studije podržane od Svjetske zdravstvene organizacije ne mogu pokazati jasnu uzročno-posljedičnu vezu između određenih zdravstvenih problema i povećanih koncentracija suspendovanih čestica saglasne su u tome da ne postoji koncentracija koja bi se mogla proglasiti bezbjednom za zdravlje ljudi.

“Analizirajući primjenu Plana kvaliteta vazduha za opštinu Nikšić mišljenja smo da je na nedopustivo niskom nivou, te da je očigledno da se institucije sistema i na državnom i na lokalnom nivou tokom 2014 godine nijesu na ozbiljan način bavili niti problemom aerozagađenja, kao ni drugim ekološkim crnim tačkama u teritorijalno najvećoj i drugoj po broju stanovnika opštini u Crnoj Gori”, navodi se u Perovićevom saopštenju za javnost.

Perović apeluje na institucije sistema i na rukovodstvo Toščelika da ispune zakonske obaveze jer su zabrinuti zbog “očigledne namjere te kompanije da nastavi rad bez ekološke saglasnosti na novoinstaliranu opremu, kao i bez integrisane dozvole”, čime se krše postojeći zakoni.

Godina na izmaku, smatra Perović, je razočaravajuća kada je u pitanju kvalitet životne sredine u opštini Nikšić, zašto su odgovorni Vlada i lokalna uprava koji nijesu riješili ključne problem u toj opštini.

“Sem aerozagađenja tu je neuređeno smetlište Mislov do, divlja deponija industrijskog otpada Halda, otpadne gradske i industrijske voda, nerekultivisani rudarski kopovi, katastrofalno stanje ribljeg fonda, divlje faune i prirodnih staništa, izražen problem nelegalne sječe naročito na planini Vojnik, devastirana riječna korita”, pobrojao je Perović.

On izražava nadu da će pomenutim obraćanjem za javnost uticati da donosioci odluka na najvećem nivou prepoznaju pitanja zaštite životne sredine kao prioritet u toku sledeće godine, naročito u opštini Nikšić koja je “po nama potpuno zapostavljena u ovoj oblasti”, ali i da cjelokupna javnost bude pravovremeno i adekvatno informisana o ekološkim problemima koji utiču na kvalitet i standard života cijelog društva.