"STOP KORUPCIJI"

UP: Od početka godine građani podnijeli 29 prijava

Savjetnica za odnose s javnošću, Tamara Popović, je, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije dijeljem flajera „Stop korupciji“, kazala da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta u radu i djelovanju službenika Uprave policije
68 pregleda 0 komentar(a)
korupcija anketa_1, Foto: Shutterstock
korupcija anketa_1, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.02.2019. 18:00h

U borbu protiv korupcije treba da se uključe svi relevantni segmenti društva, da bi ona bila uspješna, ocijenjeno je iz Uprave policije i saopšteno da su građani od početka godine policiji podnijeli 29 prijava korupcije.

Savjetnica za odnose s javnošću, Tamara Popović, je, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije dijeljem flajera „Stop korupciji“, kazala da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta u radu i djelovanju službenika Uprave policije.

„Uprava policije, kao organ otkrivanja krivičnih djela, preduzima aktivnosti na otkrivanju, sprječavanju i suzbijanju koruptivnih krivičnih djela, u saradnji sa nadležnim tužiocima. Svjesni smo izazova koji Upravu policije očekuju na ovom polju, budući da je i Evropska komisija u Izvještaju o napretku konstatovala da je potrebno postići još bolje rezultate u ovoj oblasti djelovanja“, kazala je ona.

Ipak, kako je dodala, taj izazov je za njih podstrek da ulože još veće napore, uz osnaživanje ljudskih i materijalno – tehničkih kapaciteta, kako bi policijske aktivnosti na suzbijanju korupcije bile efikasnije.

„Međutim, da bi borba protiv korupcije, kao društveno negativne pojave, bila uspješna potrebno je da se u nju uključe svi relevatni segmenti društva i da u tom smislu daju doprinos u okviru svojih nadležnosti ili mogućnosti, u čemu je veoma važna i saradnja građana“, poručila je Popović.

Iz Uprave policije su pozvali građane im se obrate na bilo koji način – u pisanoj formi ili usmeno, ukoliko imaju saznanje ili sumnju da je izvršeno, da je u toku ili da će biti izvršeno krivično djelo sa obilježjem korupcije ili ukoliko mogu dati podatke od interesa za otkrivanje krivičnih djela korupcije i njihovih izvršilaca.

„Policijski službenik obučen za postupanje po prijavama korupcije će zaštititi identitet prijavioca, zaštititi sadržaj prijave odnosno podataka o korupciji, preduzeti posebne mjere obezbjeđenja sredstava i načina komunikacije, kako bi onemogućio bilo kakav neovlašćeni pristup prijavi odnosno podacima koje je građanin saopštio, kao i građaninu koji je prijavio korupciju“, rekla je Popović.

Takođe, dodala je, policijski službenik je dužan da, prilikom zaprimanja prijave, građaninu pruži preciznu informaciju o proceduri podnošenja prijave i mjerama njegove zaštite.

„U slučaju da je prijavilac lice koje ima status državnog službenika ili namještenika, policijski službenik je dužan da to lice upozna i da je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima uređena zaštita službenika i namještenika koji prijavljuju korupciju“, kazala je Popović.

Ona je naglasila da građani korupciju mogu prijaviti i anonimno. „Ako građanin ne želi da se predstavi policijskom službeniku prilikom prijave korupcije – ne mora to uraditi. Bitno je da policija dobije relevatnu informaciju po kojoj može da postupa“.

„Kada je u pitanju prijava korupcije od građana, Uprava policije je u periodu od 1. januara do 1. decembra, u organizacionim jedinicima na teritoriji Crne Gore, zaprimila ukupno 29 prijava, što predstavlja značajan porast prijava građana koje se odnose na korupciju jer ih je tokom prošle godine bilo 13“, kazala je Popović. Premanjenim riječima, sa svim prijavama su upoznati nadležni tužioci i jedan broj tih prijava je već rezultirao krivičnim prijavama, dok su ostale u radu.

„Interesantan je podatak da su od 29 prijava korupcije, koje su građani podnijeli policiji od početka ove godine, samo dvije bile anonimne. Od ukupnog broja, dakle 29, 11 prijava korupcije je policiji prijavljeno ličnim prisustvom, devet prijava je podnijeto e-mailom, osam putem pošte i jedna prijava je podnijeta putem telefona“, navela je Popović.

Kako je rekla, od 29 prijava korupcije podnijetih tokom ovih 11 mjeseci, dvije prijave su podnijeli državni službenici zbog davanja mita od stranaka. „U jednom slučaju je protiv osumnjičenog lica podnijeta krivična prijava, dok se u drugom slučaju tužilac izjasnio da nema elemenata bića krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti“.

Prijave korupcije koje su podnijeli građani od početka godine su se uglavnom odnosile na saznanja o mogućoj korupciji službenika više državnih organa i ustanova.

„Od tog ukupnog broja – dakle 29 prijava, četiri prijave su se odnosile na policijske službenike, od čega je jedna dovela do procesuiranja jednog policijskog službenika za dva krivična djela zloupotreba službenog položaja. Dvije prijave protiv policijskih službenika su u radu, dok rad na jednoj prijavi nije okončan zbog nemogućnosti stupanja u kontakt sa podnosiocem prijave koja nije bila anonimna“, navela je Popović.

Službenici Sektora kriminalističke policije su, shodno operativnim saznanjima i informacijama do kojih su došli na terenu – nezavisno od prijava građana, od 1. januara do 1. novembra nadležnim državnim tužiocima podnijeli 42 krivične prijave (od kojih šest iz nadležnosti Specijalnog tužioca) protiv 53 fizička i dva pravna lica, zbog osnovane sumnje da su počinila 62 krivična djela sa obilježjima korupcije, kojima je, kako se procjenjuje, nastupila materijalna šteta od oko 974.155 eura.