GIZ NA ČELU PROJEKTA

OZON učestvuje u projektu o prikupljanju otpada u Jugoistočnoj Evropi

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i opštine u jugoistočnoj Evropi imaju kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu
1 komentar(a)
otpad, metal, Foto: Luka Zeković
otpad, metal, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 09.12.2014. 09:04h

Ekološki pokret "OZON" učestvuje u realizaciji regionalnog projekta "Prikupljanje podataka o otpadu u Jugoistočnoj Evropi" koji će se od 1. oktobra 2014. do 1. aprila 2016. godine realizovati u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i opštine u jugoistočnoj Evropi imaju kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu.

"Komponente projekta su definisanje metoda za prikupljanje podataka i njihovo testiranje u 16 pilot opština, izgradnja kapaciteta za djelotvornu upotrebu podataka u 16 pilot opština, osnivanje Platforme za razmjenu i diseminaciju znanja o prikupljanju podataka o čvrstom otpadu između relevantnih zainteresovanih strana, primjena metoda za prikupljanje osnovnih podataka o čvrstom otpadu", saopšteno je iz OZON-a.

Voditelj projekta je Njemačko društva za međunarodnu saradnju GIZ, a vodeći partneri su Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope NALAS, Asocijacija komunalnih preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine AQUASAN i Asocijacija za čvrsti otpad Republike Srbije SeSWA, u čijem je konzorcijumu Ekološki pokret ,,OZON” kao vodeći partner u Crnoj Gori, dok su sredstva obezbijeđena iz Otvorenog regionalnog fonda u Jugoistočnoj Evropi.

Iz Crne Gore u projektnom timu su i Zajednica opština Crne Gore i Privredna komora Crne Gore.

"Uloga Ekološkog pokreta ,,OZON” će biti da po posebno razvijenoj metodologiji za Crnu Goru, realizuje četiri sezonska mjerenja i analizira sastav i količne otpada u četiri opštine, koje su odabrane putem javnog poziva a na osnovu definisanih kriterijuma. Na javni poziv se javilo 10 opština iz Crne Gore a Glavni grad Podgorica, opštine Pljevlja, Berane i Kotor su imale najbolje uslove za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti . Partneri u ovim aktivnostima sem pomenutih lokalnih uprava biće i javna komunalna preduzeća, Deponija doo Podgorica, kao i Agencija za zaštitu životne sredine kojoj će prikupljeni podaci biti dostavljeni", piše u saopštenju.

Do sada je realizovano više pripremnih aktivnosti, među kojima sem pomenutog odabira opština i inicijalna radionica i radionica za definisanje kriterijuma za odabir pilot opština i definisanje 16-17.oktobra platforme u Beogradu, kao i radionica "Osnovna obuku za primjenu SWIS i CFM alata" 27. novembra 2014. godine u Sarajevu.

Slijedi regionalna prezentacija projekta u Novom Sadu 17. decembra kada će bit potpisana i Deklaracija o zajedničkom sprovođenju projekta.

"Imajući u vidu značaj projekta, ako se zna da bez analiza količina i sastava otpada nije realno praviti strateške planove, vjerujemo da će naš angažman i uloženi trud biti od koristi cjelokupnom društvu i da ćemo dati konkretan doprinos unapređenju stanja u oblasti upravljanja otpadom", kazao je Aleksandar Perović, izvršni direktor OZON-a.

"Nakon mapiranja preko 350 divljih deponija u Crnoj Gori, koje smo prijavili nadležnim organima, uvođenja u obrazovni sistem programa Obrazovanje o upravljanju otpadom, koji je Odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje uvršten u Katalog programa za stručno usavršavanje nastavnika Zavoda za školstvo Crne Gore, organizovanja niza javnih dešavanja regionalnog karaktera na kojima se diskutovalo o izazovima u izradi nacrta nacionalne strategije upravljanja otpadom, državnog plana, predstavljene savremene tehnologije i konačno aktivnog učešća u izradi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i višegodišnjeg kontinuiranog javnog angažmana u ovoj oblasti, konačno smo u poziciji da konkretno utičemo da se stanje unaprijedi i velika je čast biti u društvu respektabilnih asocijacija koje se bave upravljanjem čvrstim otpadom, što će nam nesporno donijeti nova znanja i vještine, čijom ćemo primjenom moći pomoći lokalnim upravama da ispune svoje zakonske obaveze kada je upravljanje otpadom u pitanju. Veoma smo zadovoljni što će u projektu učestvovati i opština Berane, čime se stvara realna pretpostavka da se na osnovu pouzdanih podataka pronađe najbolji način za uspostavljanje pravilnog i održivog sistema upravljanja otpadom u toj opštini", istakao je Perović.

"OZON" planira da i u ovaj projekat uključi studente Metalurško-tehnološkog fakulteta iz Podgorice, kako bi unaprijedili teorijska znanja o upravljanju otpadom, ali i njihove profesore koji predaju u toj oblasti, jer se radi o inovativnom pristupu i metodologiji, što će biti interesantno i za organizovanje terenskih predavanja.