VANREDNA SJEDNICA

Studentski parlament UCG uputiće nadležnima zahtjeve u najkraćem roku

Kako je saopšteno nakon vanredne sjednice Skupštine Studentskog parlamenta UCG, Studentski parlament UCG, kao krovna organizacija svih studenata UCG, aktivno se zalagao za rješavanje problema koje imaju studenti na svim univerzitetskim jedinicama
78 pregleda 4 komentar(a)
Miloš Pavićević, Foto: Boris Pejović
Miloš Pavićević, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 01.12.2014. 20:50h

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (UCG) u najkraćem roku obratiće se tijelima Univerziteta, resornom ministarstvu i svim nadležnim institucijama, sa zahtjevima za poboljšanje uslova studiranja i kvaliteta nastave.

 Kako je saopšteno nakon vanredne sjednice Skupštine Studentskog parlamenta UCG, Studentski parlament UCG, kao krovna organizacija svih studenata UCG, aktivno se zalagao za rješavanje problema koje imaju studenti na svim univerzitetskim jedinicama.

„Studentska vijeća o svim problemima koje imaju njihove kolege treba da obavijeste Studentski parlament kao krovnu organizaciju, ukoliko se ti problemi ne mogu riješiti na nivou univerzitetskih jedinica“, saopštio je predsjednik Studentskog parlameta UCG, Miloš Pavićević.

Prema njegovim riječima, nakon zvaničnog obraćanja Studentskom parlamentu, Skupština Studentskog parlamenta usvaja zaključak i smjernice za djelovanje ka nadležnim tijelima Univerziteta, resornom ministarstvu i nadležnim institucijama iz oblasti visokog obrazovanja.

„Skupština Studentskog parlamenta o problemima, zahtjevima i inicijativama studentskih vijeća treba da bude obavještena kako bi im se pružila podrška, jer samostalna istupanja u medijima i pred ostalom javnošću ne mogu da dobiju podršku ukoliko nijesu prošla redovnu proceduru i ako se o njima nije prethodno raspravljalo na redovnim sjednicama“, poručio je Pavićević.

Kako je rekao, izjave u medijima pojedinih članova Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta da Studentski parlament UCG nije dao podršku javnom času koji je održan prošle sedmice nijesu tačne.

„Studentski parlament podržava zahtjeve studenata, a podrška Skupštine u kojoj su predstavnici 20 fakulteta ne može se pružiti ukoliko se to pitanje ne pokrene na sjednici“, dodao je Pavićević.

On je naglasio da je na redovnoj sjednici Skupštine Studentskog parlamenta UCG, održanoj 24. novembra, bio prisutan jedan od tri predstavnika Filozofskog fakulteta, a da nije iznio nijedan zahtijev, prijedlog ili problem njegovih kolega.

 Samo dva dana nakon toga, dodao je, uslijedio je javni čas na Filozofskom fakultetu na kojem su iznešeni svi problemi sa kojima su tada prvi put upoznati.

„Takođe, na današnjoj vanrednoj sjednici na kojoj se razmatrala situacija na UCG, sa posebnim fokusom na Ekonomski i Filozofski fakultet nije bio prisutan niko ispred studenata Filozofskog fakulteta, a Studentski parlament UCG nije dobio nijedno zvanično obraćanje studentskog vijeća te univerzitetske jedinice“, kaže se u saopštenju.

 Cilj i misija Studentskog parlamenta UCG su, naveo je Pavićević, rješavanje problema i svih zahtjeva koje studenti preko studentskih povjerenika upute studentskim vijećima, koja su potom dužna da obavijeste i Studentski parlament. „Tako će biti i u narednom periodu“.

„Na osnovu izlaganja predstavnika studenata Ekonomskog fakulteta u Studentskom parlamentu UCG, donešena je odluka da Studentski parlament UCG, kao i do sada, podržava zahtjeve koje je student povjerenik iznio 25. novembra, o kojima će se raspravljati na sastanku sa upravom UCG i procijeniti mogućnost za njihovu realizaciju“, kazao je Pavićević.

Predstavnici Ekonomskog fakulteta su, dodao je on, iznijeli primjedbu u pogledu nedobijanja svih potrebnih informacija od predstavnika Studentskog parlamenta u Upravnom odboru UCG prilikom glasanja o smjeni bivšeg dekana i imenovanja Maje Baćović za v. d. dekana Ekonomskog fakulteta.

„I pored zahtjeva predstavnika Ekonomskog fakulteta da se predstavnik Studentskog parlamenta UCG privremeno uzdrži od glasanja o svim tačkama koje se ne tiču direktno studenata, odlučeno je da je ipak, u interesu studentskih vijeća svih univerzitetskih jedinica, da posredstvom svog predstavnika iznose primjedbe i daju mu informacije koje će mu pomoći prilikom donošenja budućih odluka“, naveo je Pavićević.

Prema njegovim riječima, odlučeno je da predstavnik Studentskog parlamenta UCG u Upravnom odboru UCG na prvoj narednoj sjednici zahtijeva hitno rješavanje postojeće situacije na Ekonomskom fakultetu i raspisivanje izbora za dekana, uz poštovanje predviđenih procedura.

„Takođe, Studentski parlament UCG izražava oštar protest zbog neprimjerenih kvalifikacija izrečenih od Baćović na račun studenata, kao i kršenja čl. 101 i čl. 118 Statuta UCG, kojima se garantuje pravo studenata na slobodu mirnog okupljanja“, saopštio je Pavićević.

Kako je dodao, prihvaćena je primjedba predstavnika studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje da je performans u holu fakulteta imao neprimjeren sadržaj i da predstavlja uvredu za studente te univerzitetske jedinice i profesore tog fakulteta.

„Skupština Studentskog parlamenta daje podršku Izvršnom odboru Studentskog parlamenta, na čelu sa predsjednikom SPUCG i povjerenikom UCG, da se na odvojenim sastancima sa upravom Univerziteta i studentskim vijećima Ekonomskog i Filozofskog fakulteta, pristupi razgovoru i usvajanju smjernica za rješavanje problema sa kojima se suočavaju studenti tih fakulteta“, poručio je Pavićević.

Studentski parlament je, dodao je, i inicirao zakazivanje pomenutih sastanaka kao modela koji bi trebalo da doprinese rješavanju trenutne situacije na akademskom nivou koji priliči instituciji visokog obrazovanja. „Uprava UCG je u najkraćem roku odgovorila na našu molbu i zakazala sastanak“.

„Studentski parlament UCG je iniciranjem ovih sastanaka pokazao opredijeljenost za insitucionalni način ostvarivanja prava i zahtjeva, i na sastanku koji će biti organizovan u utorak, 2. decembra biće u svojstvu inicijatora i organizatora sastanka“, naveo je Pavićević.

Studentski parlament UCG će se, kako je poručio, u najkraćem roku obratiti tijelima UCG, resornom ministarstvu i svim nadležnim institucijama sa zahtjevima koji idu u prilog poboljšanju uslova studiranja i kvaliteta nastave.

 Kako je saopšteno, biće upućen zahtjev za dostavljanje informacije o roku za završetak radova na Studentskoj sportskoj sali u Podgorici, iniciraće se početak izgradnje Studentskog doma u Nikšiću i završetak radova na zgradi u blizini Tehničkih fakulteta u Podgorici u kojoj će biti smještena tri fakulteta, dodatna ulaganja u studentske domove.

„Ministarstvu prosvjete će biti iznešene primjedbe i komentari na nedavno usvojeni Zakon o visokom obrazovanju, a tražiće se i uključivanje predstavnika Studentskog parlamenta UCG u izradu novog Statuta UCG“, kaže se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas