ŠESTOMJESEČNO ISTRAŽIVANJE

Nepsis: Neadekvatno razrađen pravni okvir sprečava psihosocijalni tretman za počinioce porodičnog nasilja

70 pregleda 0 komentar(a)
Porodično nasilje, Foto: Shutterstock
Porodično nasilje, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 12.11.2014. 16:59h

Nevladina organizacija Nepsis – Kancelarija za psihologiju i psihoterapiju iz Nikšića upozorila je da neadekvatno razrađen pravni okvir u Crnoj Gori sprečava psihosocijalni tretman za počinioce porodičnog nasilja.

To je zaključeno tokom šestomjesečnog istraživanja koje je Nepsis, u partnerstvu sa SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja, sproveo projektom Zagovaranje sprovođenja zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja.

Koordinatorka projekta Jolanta Dojić kazala je da je cilj projekta bio “poboljšanje i unapređenje primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici primjenom zaštitne mjere koja podrazumijeva obavezni psihosocijalni tretman počinioca nasilja”.

“Ova mjera je bitna zato što značajno dekriminalizuje slučajeve nasilja u porodici, unapređuje bezbjednost žrtava, pruža šansu počiniocima, rasterećuje sudski i kazneno-popravni sistem i opterećenje poreskih obveznika”, rekla je Dojić na konferenciji za novinare u Nikšiću.

Prema njenim riječima, iako je mjera predviđena Zakonom, ne sprovodi se u Nikšiću, pa je u cilju popravljanja situacije projekat realizovan uz podršku Osnovnog suda, Područnim organom za prekršaje, Centrom za socijalni rad, policije i Doma zdravlja.

NVO Nepsis, u sklopu projekta, objavila je detaljan izvještaj o sprovođenju ove mjere, organizovala radionice o različitim modelima u svijetu i okruženju, izdat je i priručnik, održane promotivne aktivnosti i oformljena radna grupa od lokalnih javnih institucija da bi se ova mjera u budućnosti sprovodila.

“Crna Gora je potpisnica Istanbulske konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici koja je u Crnoj Gori stupila na snagu 1. avgusta, ali i dalje izostaje adekvatna primjena tih zakonskih rješenja, jer ne postoji specijalizovani program koji bi obuhvatao bezbjednost žrtve i prevenciju daljeg partnerskog nasilja”, kazala je Dojić.

Prema njenim riječima, “do danas nije ispunjen ni jedan segment obaveza vezan za ovu mjeru koje su nadležna Ministarstva preuzela da ispune u okviru Strategije za zaštitu od nasilja u porodici 2011-2015.godine”.

U ime nikšićkog SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nataša Međedović saopštila je da su im se prošle godine za pomoć obratile 82 žene.

Međedović je istakla da je preduslov svega da žrtva bude zaštićena, zatim da se prekine nasilje i spriječi njegovo ponavljanje.

Predstavnik Odsjeka za suzbijanje maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici u nikšićkom Centru bezbjednosti Slavko Milić istakao je da je u 2013.godini u Crnoj Gori prijavljeno 1.198 slučajeva nasilja u porodici od čega su 164 bila krivična djela, dok su 1.034 kvalifikovana kao prekršaj.

Prema njegovim riječima, prošle godine u Nikšiću je registrovano 28 slučajeva nasilja u porodici, a izvršioci su bili 31 muškarac i jedna žena.

Milić je dodao da su podnijete 123 prekršajne prijave i da su u 117 slučajeva izvršioci muškarci, a u 17 žene.

„Statistika kaže da su najčešći izvršioci ovih krivičnih djela u Nikšiću muškarci starosti od 40 do 50 godina, a u rodbinskim vezama najčešće je nasilje između supružnika“, kazao je Milić.

On je kazao da su policajci u Nikšiću izdali 32 naređenja o udaljenju iz stana od ukupno 40 izrečenih u Crnoj Gori.

„Ove godine takvih naredbi izdato je 16 i ova zaštitna mjera pokazala se kao kvalitetna“, rekao je Milić.