UGOVOR O AUTOPUTU

Na što je sve Vlada pristala: Kinezi neće ni centa dati državnoj kasi

Kineska kompanija CRBC, koja je na crnoj listi Svjetske banke, oslobođena plaćanja svih poreza
53 pregleda 43 komentar(a)
ugovor autoput, Foto: Gov.me
ugovor autoput, Foto: Gov.me
Ažurirano: 06.11.2014. 18:59h

Kineske kompanije, koje će biti angažovane na izgradnji dionice autoputa Bar - Boljare od Smokovca do Mateševa, neće državi Crnoj Gori plaćati nikakve poreze, niti doprinose za radnike iz Kine.

To piše u Predlogu zakona o autoputu, koji je Vlada usvojila 29. maja, a koji je juče ušao u skupštinsku proceduru. Precizirano je da se PDV plaća “po stopi od 0 odsto na promet prozvoda i usluga namijenjenih za izgradnju autoputa koje realizuje izvođač radova” ili “za njegov račun”.

"Porez na dohodak fizičkih lica, koji je ostvaren u Crnoj Gori, ne plaćaju lica zaposlena kod izvođača radova, a koja nijesu državljani Crne Gore ili nemaju prebivalište u Crnoj Gori... Strani državljanin zaposlen kod izvođača radova, a koji je angažovan na izgradnji autoputa, oslobađa se plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje”, piše u Predlogu zakona. 

Predviđeno je i da se pravnom licu koje je osnivač i stoprocentni vlasnik izvođača radova, osnovanom u Crnoj Gori, obračunati porez na dobit ostvaren iz prihoda od izgradnje autoputa "za period od šest godina, od početka izgradnje autoputa, umanjuje u iznosu od 100 odsto”.

Prema važećim propisima, porezi i doprinosi na zarade radnika u Crnoj Gori iznose oko 44 odsto. Kinesku kompaniju CRBC, kojoj Vlada namjerava da povjeri najmanje 800 miliona eura vrijedan posao gradnje autoputa, Svjetska banka (SB) optužuje za mito i korupciju.

CRBC se nalazi na crnoj listi SB, iz koje je “Vijestima” nezvanično pojašnjeno da to znači da je mitom i korupcijom željela da dođe do određenih ugovora.

Vlada i Exim banka potpisali su prošle sedmice ugovor o gradnji autoputa, vrijedan oko 687 miliona eura. Preostalih 120 miliona obezbijediće država. Ugovorom je predviđeno da 30 odsto novca mora da bude isplaćeno podizvođačima iz Crne Gore. 

Predlogom Zakona o autoputu normirano je i da će Kinezi biti oslobođeni od plaćanja carine za građevinski materijal, opremu namijenjenu za ugradnju u objekte autoputa i za izgradnju autoputa, postrojenja, robu, opremu i postrojenja koje uvozi izvođač radova.

Investitor će plaćati akcizu za gorivo po cijeni od 169 eura za tonu, što je gotovo tri puta manje od sadašnje koja iznosi oko 450 eura po toni. Definisano je da će tehnički pregled obavljati Državna komisija koju će imenovati Vlada.

Profesorica Ekonomskog fakulteta Jasmina Ćetković, kazala je sinoć za TV Atlas da je za povraćaj novca koji će se utrošiti za gradnju autoputa potrebno 17 godina od perioda gradnje, odnosno trinaest od početka eksploatacije.

Obradu "povoljnog" kredita platićemo 2,35 miliona dolara

U dokumentaciji dostavljenoj parlamentu nalazi se i Ugovor o kreditu sa kineskom EXIM bankom, u kojem stoji da nam Kinezi daju kredit od 943.991.500 američkih dolara, sa kamatnom stopom od dva odsto. Period dospijeća je 240 mjeseci, od čega će grejs period biti 72 mjeseca, a period otplate 168 mjeseci. 

"Cjelokupna sredstva aranžmana zajmoprimac (Crna Gora) će upotrijebiti isključivo za svrhe plaćanja približno 85 odsto iznosa komercijalnog ugovora. Robe, tehnologije i usluge koje će biti kupljene sredstvima aranžmana preferencijalno će se nabavljati iz Kine. Zajmoprimac će zajmodavcu platiti proviziju za obradu na ukupni iznos aranžmana u iznosu od 2.359.978,75 američkih dolara”, stoji u Ugovoru.

Sporovi se rješavaju u Pekingu i samo po kineskim zakonima

U ugovoru o zajmu piše da će se on i obaveze strana koje proističu iz njega tumačiti u skladu sa zakonima Kine. 

Navedeno je i da će se bilo koji spor rješavati putem prijateljskih konsultacija, a ukoliko se rješenje ne postigne svaka strana će imati pravo da preda taj spor na arbitražu Međunarodnoj privrednoj i trgovinskoj arbitražnoj komisiji Kine (CIETAC).

Arbitraža će se sprovesti u skladu sa arbitražnim pravilima CIETAC-a koja su na snazi u vrijeme predaje. Eventualna arbitražna odluka donosila bi se u Pekingu i bila bi konačna i obavezujuća za obje strane.

Crna Gora se u slučaju gubitka arbitraže “neopozivo odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe ili svoju imovinu, osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojne imovine”.

Preporučujemo za Vas