INTEGRACIJA ROMA

Bez presuda za diksriminaciju

0 komentar(a)
Konik, kamp. romi, Foto: Vesko Belojević
Konik, kamp. romi, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 17.02.2019. 04:53h

Populacija Roma i Egipćana i dalje je diskriminisana, a do danas nema izvšnih presuda o tim slučajevima, ni evidencije o registrovanim i procesuiranim slučajevima, poručili su iz koalicije građanskog društva.

Predstavili su izvještaj o sprovođenju nacionalne strategije za integraciju Roma i Akcionog plana Dekade inkluzije Roma u Crnoj Gori za 2012. i 2013. Kao posebne oblasti dikrsiminacije, naglasili obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje i stanovanje.

Iako je evidentan napredak u obrazovanju, Džafer Ibrahimi iz Udruženja Roma ocijenio je da su rezultati u školama učenika i dalje niski, naročito među interno raseljenim:

"Prisutna je segregacija u posebnom ogranku škole u Kampu Konik, a pokrivenost djece predškolskim obrazovanjem i dalje je na nivou polovine nacionalnog prosjeka".

U Izvještaju se od Vlade traži da intenzivira primjenu mjera afirmativne akcije, kako bi se povećalo zapošljavanje Roma i Egipćana, naročito onih koji su završili srednju školu ili fakultet, pogotovo u javnom sektoru.