U PONEDJELJAK

Zakonodavni odbor razmatraće Konvenciju o nuklearnoj sigurnosti

“Članstvom u Konvenciji nadležne institucije raspolagale bi podacima i informacijama da bi mogle blagovremeno da odgovore na potencijalne uticaje izgradnje nukleamog postrojenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u neposrednoj blizini Crne Gore”, kaže se u predloženom zakonu
0 komentar(a)
Zakonodavni odbor, Foto: Boris Pejović
Zakonodavni odbor, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 08.10.2014. 13:25h

Zakonodavni odbor razmatraće u ponedjeljak Konvenciju o nuklearnoj sigurnosti, koja je, kako se navodi, važna sa aspekta jačanja zaštite od jonizujućeg zračenja, naročito u dijelu monitoringa radioaktivnosti životne sredine.

“Članstvom u Konvenciji nadležne institucije raspolagale bi podacima i informacijama da bi mogle blagovremeno da odgovore na potencijalne uticaje izgradnje nukleamog postrojenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u neposrednoj blizini Crne Gore”, kaže se u predloženom zakonu o potvrđivanju Konvencije.

Dokument je, kako se ističe, obaveza u procesu evropskih integracija.

“U okviru bilateralnog sastanka za Poglavlje 15-Energetika, gdje se nalazi oblast nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja, predstavnici Evropske komisije su ukazali na potrebu da Crna Gora što skorije postane članica Konvencije”, kaže se u obrazloženju.

Obaveze članica Konvencije o nuklearnoj sigurnosti zasnovane su uglavnom na principima sadržanim u osnovnim sigurnosnim dokumentima Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Te obaveze, kako se navodi, obuhvataju odredivanje lokacije, projektovanje, izgradnju, upravljanje, kao i dostupnost ljudskih i finansijskih resursa, procjenjivanje i provjera sigurnosfi, program osiguranja kvaliteta i spremnost u vanrednim situacijama.

Preporučujemo za Vas