Spor sa Rektoratom

Konflikt interesa: Ljiljana Jovanović i tužila i branila Univerzitet

Ljiljana Jovanović je zapravo bila zamjena generalnom sekretaru Univerziteta Jeleni Pajković
204 pregleda 1 komentar(a)
Univerzitet Crne Gore,, Foto: Zoran Đurić
Univerzitet Crne Gore,, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 23.08.2014. 17:34h

Pravnica Rektorata Ljiljana Jovanović, koja je zastupala Univerzitet na sudu u postupku po tužbi zaposlenih zbog neisplaćenih uvećanih zarada, bila je istovremeno i tužilac i zastupnik jer je i sama na tom spisku.

Uvidom u zapisnike sa suđenja pred podgoričkim Osnovnim sudom, “Vijesti” su došle do podatka da je Jovanović istovremeno bila i tuženi i tužilac, jer nije mogla da odbije službeni zadatak.

Jovanović je, tvrde njene kolege iz Rektorata, a potvrđuju sudski spisi, morala da na ročišta ide u svojstvu zastupnika UCG, iako je bila 548. na spisku onih koji su tužili Univerzitet.

Uz to što je nadređene na UCG upozorila da je u sukobu interesa, Jovanović je zapravo bila zamjena generalnom sekretaru Univerziteta Jeleni Pajković, koja je, shodno internom aktu o sistematizaciji radnih mjesta u Rektoratu, trebalo da zastupa interese ustanove pred sudom. Pajković se nije pojavila ni na jednom ročištu, a Jovanović je, navodi se u zapisnicima u koje su “Vijesti” imale uvid, saopštila pred sudom da “ne spori osnov tužbenog zahtjeva, niti visinu tužbenog zahtjeva, a smatra da za isplatu treba da budu obavezani i prvotuženi i drugotuženi, srazmjerno procentu koji drugotuženi uplaćuje za plate tužiocima, s obzirom na to da se Univerzitet finansira iz budžeta Crne Gore”.

Jelena Pajković juče nije odgovarala na poziv i poruke.

Univerzitet je potrošio najmanje 200.000 eura na sudski spor za koji su znali da će izgubiti jer su očekivali, kako se navodi u spisima predmeta, da će Ministartsvo finansija kao drugotuženi sudskom odlukom preuzeti dio tereta.

Bjelopoljski Viši sud je međutim pravosnažno presudio u korist zaposlenih, nakon što se Univerzitet žalio na prvostepenu presudu podgoričkog Osnovnog suda.

Zaposleni su tužili UCG jer im nijesu isplaćivane uvećane zarade od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2012., što je bilo garantovano Kolektivnim ugovorom, a sa računa Univerziteta već je prinudno naplaćeno preko 120.000 eura sudskih troškova i kazne zbog nepojavljivanja njihovih punomoćnika na dva ročištima.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Duško Bjelica je prije tri dana na pres konferenciji potvrdio da je UCG isplatio milion eura na osnovu sudskog spora dijela zaposlenih, zbog neisplaćivanja pune zarade od 2009. do 2013. "Izmirili smo značajan broj dugova koji su nastali prije nego je ovaj UO preuzeo dužnost. Donijeli smo i odluku da se do kraja godine nađe rješenje na koji način da se isplate dugovanja prema zaposlenima koji su imali strpljenja i razumijevanja i nijesu pokrenuli sudski spor", kazao je Bjelica.

On međutim, kao ni bivši i budući rektor nijesu ni pomenuli da li će inicirati postupak i utvrditi ko je odgovoran za finansijsku štetu koju je pretrpio Univerzitet gubitkom navedenog spora.

Pozivali se i na javni interes

U odgovoru na tužbu zaposlenih Univerziteta je naveo i da Ministarstvo finansija i država imaju obavezu eprema zaposlenima na Univerzitetu, a ne smao oni.

Takođe su se pozvali na javni interes, sugerišući sudu da ih zbog toga ne smije kazniti jer će trpjeti obrazovanje.

(Izradu ovog teksta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Njen sadržaj je isključiva odgovornost izdavača i ne odražava stavove ambasade Kraljevine Norveške)