Predlog zakona

Vlada: Strancima vlasnicima nekretnina omogućiti duži boravak

Strancu koji boravi u Crnoj Gori po osnovu rada i sezonskog zapošljavanja, izdavaće se dozvola i boravak kao jedinstveni dokument
2 komentar(a)
Abid Crnovršanin, Foto: Vlada Crne Gore
Abid Crnovršanin, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 17.02.2019. 21:47h

Vlada je danas usvojila Predlog zakona o strancima kojim je, između ostalog, predviđeno da oni mogu boraviti u Crnoj Gori do godinu, ako u njoj posjeduju nepokretnosti, saopšteno je nakon sjednice.

Strancu koji boravi u Crnoj Gori po osnovu rada i sezonskog zapošljavanja, izdavaće se dozvola za rad i boravak kao jedinstveni dokument.

“Taj dokument će se izdavati u obliku identifikacione kartice sa biometrijskim podacima«, rekao je generalni direktor Direktorata za unutrašnje poslove Abid Crnovršanin.

On je kazao da će ovaj zakon riješiti dosadašnje probleme da mnogi stranci, koji su legalni vlasnici nekretnina u Crnoj Gori, nijesu mogli u njoj boraviti duže od 90 dana.

“Na taj način ćemo, ne samo regulisati pitanje postojećih vlasnika, nego i stimulisati strance dalje da ulažu u nekretnine u Crnoj Gori, jer će im biti omiogućeno da po osnovu vlasništva nad nekretninama mogu dobiti boravak do godinu, koji mogu produžavati dok su vlasnici nekretnina”, rekao je Crnovršanin.

Prema njegovim riječima, do sada je pitanje stranaca, njihovog ulaska i izlaska, boravka, prijavljivanja radnih dozvola i zapošljavanja bilo regulisano u više zakona, navodeći da je prvi put ova oblast definisana jednim aktom.

“Predlogom ovog zakona uklanjaju se skoro sve administrartivne barijere i stvaraju uslovi da stranci svoja statusna pitanja, uključujući pitanje rada i zapošljavanja, rješavaju u objedinjenom postupku kod jednog organa- Ministarstva unutrašnjih poslova”, objasnio je Crnovršanin i dodao da će primjena propisa imati više pozitivnih efekata - smanjenje nelegalnih migracija, eliminisanje disproporcije između radnih i boravišnih dozvola i prijava na obavezno osiguranje, usklađivanje broja stranaca na tržištu rada Crne Gore sa realnim potrebama poslodavaca kroz utvrđivanje godišnjih kvota o zanimanjima, povećanje obuhvatnosti poreza i doprinosa…