POZVALI ZAINTERESOVANE DA SE PRIJAVE

Podrška festivalima i seoskom turizmu

Ministarstvo nudi podršku i projektima kongresnog i sportskog turizma, i za razvoj inovativnih turističkih proizvoda
0 komentar(a)
Sea Dance, Foto: Filip Roganović
Sea Dance, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 29.01.2019. 17:35h

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pozvalo je zainteresovane da se prijave za podršku za projekte iz oblasti turizma za ovu i narednu godinu. Najveći iznos to ministarstvo opredijelilo je za podršku u organizovanju muzičkih festivala i razvoj inovativnih turističkih proizvoda.

U pozivu se navodi da je ukupan iznos za podršku organizaciji MICE događaja (kongresni turizam) do 20.000 eura. Sredstva se mogu koristiti za organizovanje događaja koji se redovno održavaju, a koje su organizovala nacionalna strukovna udruženja koja su članovi međunarodne asocijacije, sa minimum 10 odsto inostranih učesnika. Uslov za podršku je da je događaj podržan od resornog ministarstva ili opštine.

Podrška je predviđena za muzičke festivale čija je ukupna predračunska vrijednost veća od 100.000 eura. Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom, a sredstva se mogu koristiti isključivo za organizovanje manifestacija koje imaju zabavni, kuturni ili sportski karakter. Najveći iznos sredstava koji se može odobriti je do 25 odsto opravdanih-prihvatljivih troškova, dok je maksimalan iznos podrške 25.000 eura. Za projekte do 100.000 najveći iznos koji se može odobriti je do 20 odsto opravdanih troškova, dok je maksimalan iznos podrške 8.000 eura. Za manifestacije čija je vrijednost do 20.000 eura, najveći iznos sredstava koji se može odobriti je do 20 odsto, dok je maksimalan iznos podrške 3.000 eura.

Za unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u seoskim domaćinstvima, čiji je cilj stvaranje preduslova za razvoj turizma, ukupna planirana sredstva iznose 30.000 eura. Novac se može koristiti za unapređenje sanitarnih i higijenskih uslova u domaćinstvu, nabavku namještaja i opreme i osmišljavanje dodatne ponude. Može se odobriti do 80 odsto opravdanih troškova, dok je maksimalan iznos podrške 4.000 eura. Za unapređenje kvaliteta ponude kroz sertifikaciju kvaliteta i eko sertifikaciju, ukupan iznos podrške iznosi 10.000, a maksimalan iznos podrške je do 1.000 eura po korisniku.

Za razvoj inovativnih turističkih proizvoda, odnosno sufinansiranje projekata kojima se obogaćuje i unapređuje turistička ponuda uvođenjem novih proizvoda i sadržaja, ukupan iznos raspoloživih sredstava je 80.000 eura, najveći iznos koji se može odobriti je do 80 odsto opravdanih troškova, dok je maksimalan iznos podrške 8.000 eura

Preporučujemo za Vas