Krive državu

Boka: Zbog neprijavljenog spora nismo ni mogli dobiti građevinsku dozvolu

BGP je odbacila tvrdnje Montepranza da ugovor o zakupu jasno definiše pitanje sporova
0 komentar(a)
Ažurirano: 04.07.2014. 14:09h

Kompanija "Boka Golf Development" (BGD) britansko-crnogorskog biznismena Džona Gvozdenovića Kenedija ocijenila je da joj država nije prezentirala sve važne podatke vezane za zemljište poljoprivrednog dobra Montepranzo na kojem je trebala da gradi golferski kompleks u Tivtu, kao i da posljednje izmjene ugovora o dugogodišnjem zakupu tog zemljišta kroz Aneks IV sa kojim se saglasila Vlada, nisu bile u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

"U momentu potpisivanja Ugovora o zakupu, kao i u dužem vremenskom periodu nakon toga, iz spiska zemljišnih sporova, od strane Montepranza je bio izostavljen značajan spor, koji je presudom Višeg suda riješen u korist bivšeg vlasnika zemljišta. U pitanju je spor nad katastarskom parcelom br. 2133, KO Mrčevac, o kojem smo obaviješteni sasvim slučajno" saopštili su iz BGP.

Tivatska javnost inače, dugo je i uporno upozoravala Vladu da je najmanje 270 hiljada kvadarata od ukupno 786 hiljada kvadrata nekadašnjeg poljoprivrednog dobra, imovinski sporno i da na njega pretenduju brojne bokeljske porodice kojima je za zemlja ekspropiisana za državno poljoprivredno dobro, a naknadno joj je namjena promijenja u građevinsko zemljište.

BGD je odbacila tvrdnje Montepranza da ugovor o zakupu jasno definiše pitanje sporova, dodajući da to nije slučaj jer ugovor nije stupio na snagu, a u međuvremenui su se pojavile i nove okolnosti kao što je to pravosnažna sudska odluka da se parcela od 2.700 kvadrata vrati pravim vlasnicima – porodici Živković.

"Iz ovog razloga, neuvrštavanje spora nad parcelom br. 2133 KO Mrčevac može se smatrati kao propust materijalne prirode i neinformisanost Zakupca o istom, uzevši u obzir da bez ove parcele nije moguće podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, niti ona može biti izdata. Samim tim, Zakupac ne bi bio mogućnosti da pristupi izgradnji i ispunjavanju svojih investicionih obaveza koje se garantuju bankarskom garancijom za ispunjenje. Vlada i Zakupodavac su izričito naveli i garantovali u članu 6.1. Ugovora o zakupu da je spisak sporova sadržan u prilogu 7 Ugovora što očigledno nije bio, niti je i do danas slučaj", saopštili sui z BGP.

Oni tvrde da je za razliku od produžetka roka za plaćanje njihovih obaveza od sedam mjeseci koje je u nacrtu Aneksa IV predložiio Savjet za privatizaciju, BGP "predlagala čak privremeno produženje roka od samo mjesec dana, kao alternativno rešenje, sa ciljem da se razmotre izmjene koje su jednostrano unesene u usvojeni Aneks IV".

"Ipak, 19. juna Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio je bitno drugačiji Aneks IV u odnosu na onaj koji je dogovoren sa investitorom, bez ikakvih obavljenih konsultacija sa BGD povodom unesenih izmjena i dopuna koje su u suprotnosti sa onim što je usaglašeno između Vlade i kompanije Boka Group na sastanku u Podgorici od 9. juna, kada su i dogovarani detalji za Aneks IV.

Novi uslovi predstavljali su izmjene materijalne prirode u Ugovoru o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa, a takav pristup nije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

"BGD je predložila odlaganje stupanja na snagu Ugovora o zakupu i pristala da do 20. juna 2014. godine uplati preostali iznos zakupnine za prvih 10 godina, u vrijednosti od oko 800.000 eura sa predlogom da se dobijanje građevinske dozvole odloži do nekog realnog roka kako bi se sve procedure završile u skladu sa zakonima Crne Gore", tvrde iz Kenedijeve kompanije.

Aneks IV, usvojen od strane Tenderske komisije i Vlade, predviđa uplatu iznosa od 700 hiljada eura i eksplicitno navodi da se ta uplata ne može smatrati kao uplata dijela zakupnine, već se smatra garancijom ispunjenja obaveza investitora.

"To je protivno svakoj logici, ako se ima u vidu da je Zakupac bio spreman da ispuni svoju obavezu iz Ugovora, a primoran je da dostavi novu garanciju koja nije bila dio Ugovora o zakupu. Takođe, kroz Aneks IV nijesu obezbijeđene nikakve garancije za dobijanje građevinske dozvole, što je bio glavni zahtjev investitora, s obzirom na trenutnu situaciju sa sporovima. Štaviše, čak i u slučaju kašnjenja ili ćutanja organa državne administracije u procesu podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, finansijske posledice bi snosio Zakupac", tvrde iz BGP dodajući da ovakav sadržaj Aneksa IV oni nisu mogli prihvatiti.

Vlada je stoga raskinula ugovor i najavila da će najvjerovatnije raspisati novi tender za izdavanje zemljišta u Tivtu u zakup i izgradnju golf terena.Iz kompanije Džona Gvozdenovića Kenedija su poručili da će "svaki novi tender ili ugovor koji nudi uslove bolje od onih koji nisu omogućeni kompaniji BGP, znatno će uticati na kredibilitet sigurnosti investicija kojima je potrebna transparentna i otvorena tenderska procedura".