Inspektori analizirali Cijevnu: Otpadne vode dolaze iz "Bemaxa"

Stanovnici sela Cijevna su kazali da rijeku ispuštanjem otpadnih voda već dva mjeseca, više puta dnevno, zagađuje firma "Genex"
126 pregleda 5 komentar(a)
Ažurirano: 21.04.2014. 07:57h

Ekološka i Inspekcija za vode utvrdile su da otpadne vode u Cijevnu ispušta firma "Bemax", koja u istoimenom zetskom selu Cijevna ima betonsku i asfaltnu bazu.

Mještani tog naselja su se povodom značajnog zamućenja rijeke Cijevne, koje potiče od ispusta ukopane cijevi, kroz koju se ispuštaju zaprljane vode, obratili predsjedniku GO Golubovci Dušanu Radonjiću.

Radonjić je tim povodom uputio zahtjev Upravi za inspekcijske poslove 19. februara kako bi provjerili te navode.

Stanovnici sela Cijevna su "Vijestima" u nedjelju kazali da rijeku ispuštanjem otpadnih voda već dva mjeseca, više puta dnevno, zagađuje firma "Genex", istakavši da se zbog toga neće libiti ni da im blokiraju kapije.

Iako se ispostavilo da je riječ o sestrinskoj firmi "Bemax", izvršni direktor te kompanije Veselin Kovačević od srijede nije odgovarao na pozive i sms poruku novinarke "Vijesti".

Ekipa "Vijesti" u četvrtak je na spornoj lokaciji vidjela mašine obje firme, dok su radnici nosili kombinezone sa oznakom "Genex".

Iz cijevi u Cijevnu

U odgovorima Uprave za inspekcijske poslove, istaknuto je da su nakon prijave Radonjića, istog dana inspekcije izašle na teren i konstatovale da je, na lokaciji korita Cijevne ispod asfaltne baze Tehnoputa, postavljena PVC cijev za odvod atmosferskih voda sa tog područja. Objašnjeno je da su 25. februara inspektori izvršili uvid u Glavni projekat za instaliranu betonsku i asfaltnu bazu "Bemaxu", uz konstataciju da su postrojenja od Glavnog grada dobila upotrebne dozvole za rad, 14. februara i 2. decembra 2013. godine.

"Projektom je precizirano da se otpadne vode koje se stvaraju od pranja djelova od betona odvode do gravitacionog taložnika koji se povremeno čisti... Otpadne vode... se preko sabirnih kanala odvode na gravitacioni taložnik, potom na separator ulja i uljnih derivata i dalje u atmosfersku kanalizaciju. Obilaskom terena inspektori su konstatovali da izvedeno stanje u potpunosti odgovara sa projektovanim", saopšteno je iz Uprave.

Da bi se utvrdila efikasnost gravitacionih taložnika i separatora ulja i uljnih derivata, ekološki inspektor je 20. februara donio rješenje da se izvrši analiza kvaliteta otpadnih voda, koje se ulivaju u sabirni šaht ispred „Bemaxa“ i voda koje se ulivaju u Cijevnu.

„Bemax“ je, navode, angažovao Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) koji je u prisustvu Ekološke inspekcije izvršio uzorkovanje tih voda. Rezultati CETI-ja, koje je „Bemax“ dostavio Ekološkoj inspekciji, između ostalog, pokazuju da je povećan sadržaj suspendovanih materija i da je mutnoća veća ispod ispusne cijevi.

„Uzorkovanje je vršeno u kišnom periodu... Uzorak voda iz šahte betonske baze „Bemaxa“, ne odgovara uslovima Pravilnika zbog povećanog sadržaja ukupnih suspendovanih materija, taložnih materija i boje“, saopšteno je iz Uprave.

Greška da se ispravi, a analize ponove

Ekološka inspekcija je, kako se navodi, „Bemaxu" naložila da nađe i realizuje tehničko rješenje, izvrši čišćenje gravitacionog taložnika i separatora ulja i uljnih derivata kako bi obezbijedio da kvalitet otpadnih voda odgovara uslovima Pravilnika o kvalitetu i sanitarno - tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u rijeku.

Naloženo je i da preko ovlašćene institucije izvrše nove analize kvaliteta otpadnih voda na istim mjernim mjestima.

"Nakon dobijanja izvještaja o rezultatima kvaliteta otpadnih voda, sačiniće se izvještaj o daljem postupanju Ekološke inspekcije", saopšteno je iz Uprave.

Bonus video: