"Sve transparentno"

Ministarstvo turizma: Predložili smo dva okrugla stola vezana za Mamulu

Po njihovim riječima tvrđava Mamula kao i svi fortifikacijski objekti, vođeni su u vojnom katastru kao vojna imovina
1 komentar(a)
Mamula, Foto: Anto Baković
Mamula, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 18.02.2019. 23:50h

Ministarstvo održivog razvoja i turizma iniciralo je održavanje okruglog stola sa predstavnicima opštine, Grupe građana za spas Mamule, predstavnicima nadležnih institucija i stručne javnosti.

"Predložili smo dva termina za održavanje okruglog stola, međutim oba nijesu bila prihvatljiva predstavniku grupe građana za spas Mamule. Takođe, Ministarstvo je predložilo da se okrugli sto održi 16. maja, s uvjerenjem da će to biti prihvatljivo predstavnicima Grupe građana. Još uvijek nijesmo dobili odgovor na naš prijedlog", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Oni ističu da u pogledu organizacije okruglog stola ne postoji ni jedan razlog i za najmanju sumnju u namjere Ministarstva da cjelokupan proces odlučivanja o ovom značajnom razvojnom pitanju sprovede u skladu sa principima transparentnosti i adekvatne participacije svih zainteresovanih subjekata.

"Kada je riječ o navodu Grupe građana vezano za podatke iz Lista nepokretnosti br. 215, izdatog od Uprave za nekretnine, objavljujemo kopiju navednog Lista, na kome se jasno vidi da je ostrvo Lastavica u državnoj svojini, kategorije neplodno zemljište, površine 31.848 m2", kazali su iz Mnistarstva.

Po njihovim riječima tvrđava Mamula, koja se nalazi na ostrvu Lastavica, kao i svi fortifikacijski objekti, vođeni su u vojnom katastru kao vojna imovina, u skladu sa propisima i kao takvi nijesu upisivani u listove nepokretnosti (tzv “sive površine”). To je slučaj sa svim vojnim objektima. Primjer su i projekti valorizacije lokaliteta Kumbor u Herceg Novom i MTRZ “Sava Kovačević” u Tivtu.

"Navedeni podaci, uključujući i smjerinice Uprave za zaštitu spomenika kulture, poslužili su kao osnova za planska rješenja data u DSL "Sektor 34" , a koja je javnosti dostupna na sajtu Ministarstva. Takođe,i ostala dokumentacija koja je poslužila kao osnov za izradu tenderske dokumentacije, izdata je od nadležnih institucija i dostupna je javnosti", kaže se u saopštenju Ministarstva.

Iz Ministarstva podsjećaju da je javni poziv objavljen u decembru prošle godine treći po redu, te da je u pripremi tenderske dokumentacije učetvovao predstavnik opštine Herceg Novi, što će i u buduće biti praksa u skladu sa odlukom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, da predstavnici opština učestvuju u radu tenderskih komisija za valorizaciju lokaliteta.