Ima i preporuka

Komitet za ljudska prava usvojio listu prioritetnih pitanja za Crnu Goru

Osim toga, dodaje se, CEDEM i YIHR su preporučili da država dostavi podatke koji se odnose na procesuiranje ratnih zločina
57 pregleda 0 komentar(a)
Ujedinjene nacije, Foto: Wikipedia
Ujedinjene nacije, Foto: Wikipedia
Ažurirano: 19.02.2019. 00:05h

Komitet za ljudska prava UN-a usvojio je veći dio preporuka koje su CEDEM i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) dostavili u decembru prošle godine, u vezi sa inicijalnim izvještajem Crne Gore o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

"Komitet za ljudska prava je usvojio listu prioritetnih pitanja koja se odnose na inicijalni izvještaj Crne Gore, a na koja Crna Gora kao država ugovornica treba da odgovori prije sastanka na kojem Komitet formalno razmatra izvještaj o primjeni Pakta", saopštile su te nevladine organizacije.

Izvršni direktor CEDEM-a Nenad Koprivica i predsjednik Građanske alijanse, čija je YIHR članica, Boris Raonić, saopštili su da, prema listi koju je Komitet usvojio, Crna Gora treba da odgovori na pitanja u vezi garancija djelotvornog pravnog lijeka, zabrane diskriminacije, zaštite jednakih prava muškaraca i žena, prava djeteta, prava na život i zaštitu od torture, zaštite prava privatnosti, i prava izbjeglih i interno raseljenih, posebno Roma i Egipćana.

"U preporukama dostavljenim Komitetu, CEDEM i YIHR su posebno ukazali na značaj razmatranja djelotvornosti ustavne žalbe kao mehanizma zaštite ustavnih prava i sloboda, djelotvornosti mehanizama zaštite od diskriminacije koji još nisu efikasni u svim slučajevima povrede ravnopravnosti", kaže se u saopštenju.

Osim toga, dodaje se, CEDEM i YIHR su preporučili da država dostavi podatke koji se odnose na procesuiranje ratnih zločina i zaštitu prava žrtava tih zločina, položaj pritvorenikaa, posebno onih koji su korisnicie psihoaktivnih supstanci, kao i osoba smještenih u psihijatrijskim ustanovama.

"Procesuiranje slučajeva torture od policijskih službenika, te procesuiranje napada na ličnost i imovinu novinara. CEDEM i YIHR su ukazali i na položaj manjinskih zajednica, posebno romske i egipćanske zajednice, u odnosu na djelotvoran pristup besplatnoj pravnoj pomoći, obezbjeđivanje sudskog tumača za romski jezik i procesuiranje slučajeva dječjeg rada i prisilnih i ranih brakova", kaže se u saopštenju.

Izvještaj Crne Gore biće razmatran na 112. zasjedanju Komiteta koje će biti održano od 7-31. oktobra.