PRAVNA DRŽAVA

Marić: Numanović štedi HNV zbog koalicije

Argument da ne poznaju Zakon je neprihvatljiv, rekao je Marić
1 komentar(a)
Ažurirano: 19.02.2019. 03:37h

Prilikom formiranja Hrvatskog nacionalnog savjeta (HNV) u Crnoj Gori flagrantno je prekršen Zakon o manjinskim pravima, ali da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na to ne reaguje zbog političkog oportunizma, rekao je Boris Marić (CGO).

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koje vodi Suad Numanović (DPS), verifikovalo je rad Elektorske skupštine koja je 5. jula izabrala novi saziv HNV. U radu skupštine kao elektori tada su učestvovali i funkcioneri Hrvatske građanske inicijative, iako član 33 Zakona o manjinskim pravima zabranjuje da član organa političke partije bude elektor. Osam članova Središnjeg i Nadzornog odbora, te Predsjedništva HGI učestvovali su u radu Skupštine kao elektori, a njih šest izabrano je u novi 17-člani sastav HNV. Za predsjednika je imenovan Zvonimir Deković, član Središnjeg odbora i Predsjedništva HGI.

Napominjući da je za ovakve situacije nadležan Upravni sud, Marić je “Vijestima” kazao da bi sada bilo očekivano da pripadnici hrvatske nacionalne zajednice pokrenu postupak za ocjenu zakonitosti jer u krajnjem “interesi jedne partije ne moraju da budu i interesi većine pripadnika nacionalne zajednice”. U CGO su mišljenja da činjenica da su DPS i HGI dugogodišnji koalicioni partneri razlog što je Numanović izbjegao da postupi po zakonu. 

“Zaštita nezakonitog rada Elektorske skupštine HNV ima direktnu političku pozadinu, jer je nepoznavanje zakonske regulative u resornom Ministarstvu u cjelosti neprihvatljiv argument”, naglasio je Marić.

GA: Novac ne dijele kako bi trebalo

Građanska alijansa pozvala je Ministarstvo da preispita navode ako se potvrdi da je HNV nezakonito formiran. Milan Radović (GA) ističe da ta NVO već duže upozorava i na neregularnosti u radu Fonda za manjine, čiji je član Upravnog odbora Zvonimir Deković:

“Rješenje je izmjena Zakona kojim će se urediti Fond i postaviti veći standardi pred nacionalne savjete, čija uloga u društvu još, na žalost, nije ostvarena. U UO Fonda sjede predstavnici svih savjeta i do sada se pokazalo da su dominantno upravljali raspodjelama novca, ali veoma loše po interese manjinskih naroda koje predstavljaju”.

Galerija