Etnička distanca

Romi i Egipćani u Crnoj Gori izloženi diskriminaciji

Istraživanja etničke distance pokazali da svaki drugi stanovnik Crne Gore ne želi da za susjeda ima nekog od pripadnika ove dvije zajednice
408 pregleda 2 komentar(a)
Romi Vrela ribnička, Foto: Vesko BELOJEVIĆ
Romi Vrela ribnička, Foto: Vesko BELOJEVIĆ
Ažurirano: 19.02.2019. 09:02h

Pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori izloženi su negativnim stavovima, stigmatizaciji i diskriminaciji, ocijenili su predstavnici CEDEM-a i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Izvršni direktori CEDEM-a i YIHR, Nenad Koprivica i Edina Hasanaga Čobaj, saopštili su to povodom objavljivanja Izvještaja Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) o primjeni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije.

Oni su podsjetili da su rezultati CEDEM-ovog istraživanja etničke distance, objavljeni u decembru prošle godine, pokazali da svaki drugi stanovnik Crne Gore ne želi da za susjeda ima nekog od pripadnika te zajednice.

"Stoga je neophodno da država osigura mehanizme i sredstva za djelotvornu primjenu i praćenje učinaka politika koje imaju za cilj da otklone diskriminaciju prema pripadnicima ove nacionalne zajednice", poručili su predstavnici CEDEM-a i YIHR.

Komitet je razmatrao drugi i treći izvještaj Crne Gore o primjeni te Konvencije na sjednici održanoj 5. i 6. februara i izrazio zabrinutost zbog teške socio-ekonomske situacije pripadnika te zajednice i njihove izloženosti diskriminaciji.

"Povodom razmatranja ovog izvještaja, CEDEM i YIHR su pripremili i Komitetu uputili alternativni izvještaj o stanju u oblasti borbe protiv diskriminacije. U tom izvještaju, CEDEM i YIHR ukazuju na rizik od apatridije među populacijom interno raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova, kao i na otvorenu i skrivenu diskriminaciju u pristupu tržištu rada", navodi se u saopštenju.

CEDEM i YIHR su naglasili i nedovoljne napore države na planu suzbijanja dječjeg rada, maloljetničkih i prinudnih brakova, odnosno sprječavanja da te osobe postanu žrtve trgovine ljudima i ekonomske i seksualne eksploatacije.

"Pored položaja romske i egipćanske zajednice, CEDEM i YIHR su upozorili i na potrebu da se tražiocima azila koji trenutno žive u privatnim objektima obezbijedi efektivna primarna zdravstvena zaštita, kao i dovoljne količine hrane", navodi se u saopštenju.

U izvještaju Komiteta se ukazuje i na izražen rizik od apatridije među populacijom interno raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova, ali i na visoku stopu napuštanja školovanja od djece romskog, aškalijskog i egipćanskog porijekla, posebno djece koje imaju 11 godina i više.

"Komitet izražava zabrinutost da stanovnici kampa Konik žive u de facto segregaciji i poziva državu da što prije krene sa izgradnjom 60 stambenih jedinica za stanovnike Konika, najavljenom za 2014. godinu", kaže se u saopštenju.