životne navike

Građani CG su konzervativni i tradicionalisti, najviše troše na hranu i mobilni

U Crnoj Gori je istraživanje sprovedeno na uzorku od 600 ispitanika, različitih socijalnih statusa, stepena obrazovanja
74 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 22.01.2014. 12:06h

Građani Crne Gore su u najvećoj mjeri konzervativni i tradicionalisti, u prosjeku su umjereno zadovoljni sadašnjom životnom i poslovnom situacijom, a najveći strah imaju od nezaposlenosti, rezultat je istraživanje životnih navika građana Crne Gore, BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije, koje su sproveli Hypo Alpe Adria Banka i A.T. Kearny.

U Crnoj Gori je istraživanje sprovedeno na uzorku od 600 ispitanika od kojih su po 50 odsto muškarci i žene, različitih socijalnih statusa, stepena obrazovanja, uz geografsku diverzifikaciju ispitanika.

"Tipičan ispitanik, građanin Crne Gore ima jasne ciljeve i želje, porodica mu je najvažnija. Najveći broj ispitanika je u prosjeku zadovoljan sadašnjom socijalnom, poslovnom i životnom situacijom, ali im je, kad je riječ o brigama i strahovima ipak na prvom mjestu strah od nezaposlenosti. Strah od nezaposlenosti zajednički je za sve građane Crne Gore, BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije, ali je evidentno da su građani Crne Gore i BIH zadovoljniji sadašnjom materijalnom situacijom od ispitanika u drugim zemljama", navodi se u istraživanju.

Sve mi diraj, mobilni ne diraj

Najveći broj ispitanika je u prosjeku zadovoljan sadašnjom socijalnom, poslovnom i životnom situacijom, ali im je, kad je riječ o brigama i strahovima ipak na prvom mjestu strah od nezaposlenosti

Na pitanje koji stil ih najbolje opisuje, najviše ispitanika u Crnoj Gori je odgovorilo da su konzervativni – 27 odsto ispitanika, koji su tradicionalisti i ne vole promjene, već preferiraju sigurnost i stabilnost u životu; 21 osto su avanturisti, a 19 odsto su idealisti. Ipak svima im je zajedničko jedno: najvažnije vrijednosti u životu su im porodica, ljubav i poštenje.

Zadovoljni kvalitetom života

U Crnoj Gori su čak dvije trećine ispitanika ocijenili svoj kvalitet života dobrim ili zadovoljavajućim. Čak 17% ispitanika je svoju situaciju okarakterisalo kao odličnu, 25% kao dobru, a 31% kao zadovoljavajuću, te su u tom dijelu, uz Bosance i Hercegovce, naši građani prvi među zadovoljnima.

Takođe, umjereni optimisti su, i mahom vjeruju da danas žive bolje nego prije tri godine.

Nezaposlenost - najveća briga

U domenu profesionalnog života i karijere, ispitanici iz Crne Gore, njih 42% su svoj profesionalni život okarakterisali kao odličan ili dobar, a 29% ga smatra zadovoljavajućim. Ipak, kada su u pitanju teme koje ih najviše zabrinjavaju, koje su ih zabrinjavaleprije tri godine i koje će i dalje biti na nepopularnoj listi „top briga“ - su nezaposlenost i ekonomska situacija. Ovo su bila dva najčešća odgovora ispitanika, a brine ih najviše još i finansijska situacija i siromaštvo.

Najviše ispitanika, njih 44%, kaže da im zarada sa posla pokriva osnovne potrebe, a njih 17% je izjavilo da im posao ne osigurava ni osnovne potrebe.

Kako je i bilo očekivano, ispitanici su u najvećem broju odgovorili da najviše troše na izdatke za domaćinstvo, hranu i higijenu, ali i na račune za mobilni telefon.

Odlučujući faktor prilikom kupovine za ispitanike je cijena i kvalitet, dok brend smatraju manje važnim faktorom.

Najpopularniji bankarski proizvodi, pored tekućeg računa su krediti i krediti kartice, a većina ispitanika voljela bi da u budućnosti dodatno posjeduje i račun za štednju i osiguranje.

Mediji, komunikacije, hobiji

Televizija i mobilni telefoni su najpopularniji komunikacijski kanali i svaki dan ih koristi 91% ispitanika, gdje tri četvrtine ispitanika ima mobilni telefon. Veliki je procent ispitanika koji imaju pristup internetu (72%), a omiljeni hobiji su im gledanje filmova i slušanje muzike.