Dvije faze

Raspisan tender za Brodgogradilište, već ima zainteresovanih

Uslovima tendera predviđene su investicije od minimum 15 miliona eura u osnovna sredstva.
91 pregleda 7 komentar(a)
brod, Bijela, Foto: Slavica Kosić
brod, Bijela, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 21.01.2014. 12:23h

Savjet za privatizaciju raspisao je danas tender za prodaju 61,57 odsto kapitala Jadranskog brodogradilišta Bijela.

Tenderski postupak će biti sproveden u dvije faze, od kojih će se prva odnositi na utvrđivanje ispunjenosti kvalifikacionih kriterijuma.

Rok za podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost kvalifikacionih uslova je 17. februar do 12 sati.

Nakon ocjene kvalifikacija učesnici na tenderu će u drugoj fazi, koja će biti završena polovinom aprila, imati pravo da dostave ponude u skladu sa pravilima tendera.

Ponude će biti moguće dostavljati do 15. aprila u 12 sati.

Zainteresovani, da bi učestvovali na tenderu moraju pokazati zainteresovanost u pisanoj formi, samostalno ili kao konzorcijum i dostavljanjem traženih dokaza treba da ispuni jedan od dva kvalifikaciona kriterijuma.

Prvi kriterijum je da posjeduje iskustvo u djelatnosti remonta i rekonstrukcije brodova od najmanje pet godina i da je u 2012. godini ostvario bruto poslovni prhod od navedenih djelatnosti od najmanje 30 miliona eura.

Ukoliko ne ispunjava prvi kriterijum, zainteresovani može učestvovati na tenderu ako je u 2012. poslovnoj godini imao ukupan prihod od najmanje 100 miliona eura i da prilikom pokazivanja interesovanja dostavi zaključen i potpisan ugovor o operativnom menadžmentu sa entitetom koji će voditi poslovanje kompanije za period od minimum pet godina od zaključenja ugovora o prodaji akcija.

Operativna menadžment kompanja mora da ispuni prve kvalifikacione kriterijume.

Ispunjenost kvalifikacionih kriterijuma ocjenjivaće se u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost kvalifikacionih kriterijuma.

Nakon ocjene ispunjenosti kvalfikacionih kriterijuma,kompanijama koja su pokazala interesovanje biće upućen poziv za otkup tenderske dokumentacije koja košta deset hiljada eura.

Od ponuđača se posebno očekuje da ispuni minimalne uslove tendera.

Uslovima tendera predviđene su investicije od minimum 15 miliona eura u osnovna sredstva, u cilju začetka i razvoja djelatnosti remonta jahti i megajahti, za period od tri godine.

Ta investicija bi kao minimum trebalo da obuhvati postrojenja vezana za popravku i remont jahti koja uključuju liftove, halu za farbanje i novi plutajući dok ili renoviranje postojećeg.

Budući investitori bi, u skladu sa uslovima tendera, trebalo da dostave poslovni i razvojni plan remonta jahti i megajahti, za period od tri godine i da dostave izjave o bezuslovnom prihvatanju obaveze za ispunjenje ekoloških standarda EU i pozitivnih propisa Crne Gore, u periodu od najviše godinu i po od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ponuđač je obavezena da dostavi bezuslovne garancije za prvi poziv, u vrijednosti od 350 hiljada eura ili dokaz o uplati depozita na taj iznos.

"Na osnovu preliminarno iskazanog interesovanja za učešće na tenderu, očekuje se da će potencijalni investitori ispuniti kvalifikacione kriterijume u prvoj fazi tendera i nakon sprovedenog due dilligence-a u drugoj fazi dostaviti obavezujuće ponude, čime bi se stekli uslovi za uspješno sprovođenje privatizacije Brodogradilišta", saopštili su iz Savjeta.

U struktrui ponuđenih akcija, 31,67 odsto pripada Fondu za obeštećenje, 22,4 odsto Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i 7,48 odsto Zavodu za zapošljavanje.

Vlasnici preostalog dijela akcija su radnici, građani i preduzeća.

Dva neuspješna tendera

Za Jadransko brodogradilište do sada je dva puta bezuspješno raspisivan tender, prvi u oktobru 2007, a drugi u novembru 2008. godine.

Savjet za privatizaciju prvi tender proglasio je neuspjelim u junu 2008, jer su prvorangirani i drugorangirani ponuđač, konzorcijumi C&S.I i Mercury sa Kipra i švajcarski Avangard Shipyard i Avangard bank odustali od kupovine zbog sudskog spora o potonuću broda Meksiko.

Švajcarski konzorcijum je nudio četiri miliona eura za većinski paket akcija, 30 miliona za investicije, kao i 5,5 miliona za socijalni program, a 1,45 miliona za ekologiju. Kiprani, koji su bili prvorangirani, nudili su 7,1 milion eura za akcije i 40 miliona investicija.

Ponudu je bio dostavio i londonski Navalmar koji je za akcije bio spreman da plati 3,2 miliona eura, a nudio je i 5,4 miliona za investicije.

Za dionice je najmanju cijenu od milion eura ponudio francuski konzorcijum iza kojeg stoji kanadski milijarder Piter Mank.

Taj konzorcijum je za investicije nudio 14,59 miliona eura.

Savjet je poništio i drugi tender u martu 2009, jer jedini ponuđač, kompanija Abu Dhabi Mar, povezan sa vladarskom porodicom Al Nahyan, nije u predviđenom roku ponudu uskladila sa tenderskim uslovima.

Tušup: Zainteresovana velika imena

Za učešće na tenderu za Jadransko brodogradilište već ima interesovanja, saopštio je izvršni direktor preduzeća, Petar Tušup, dodajući da su među zainteresovanima i neke od velikih svjetskih kompanija.

Prema njegovim riječima, privatizacija je itekako dobrodošla.

"Kao i većina kompanija imamo problem likvidnosti. Problem solventnosti nemamo. Imovina koju posjeduje Brodogradilište značajno je veća od dugova, međutim, likvidnost je hronična boljka svih privrednih subjekata već dugi niz godina na tržištu", rekao je Tušup Radiju Antena M.

On kaže da je dobio uvjerenje od Savjeta za privatizaciju da će tokom privatizacionog procesa kolektivni ugovor biti poštovan.

"To je ono što je jedna od glavnih klauzula i stvari na koje se posebna pažnja i obraća. Ima nas 500 zaposlenih, što je više nego što je neophodno za naše kapacitete i više nego što je neophodno za stanje na tržištu. Višak ljudi mora biti adekvatno kompenzovan, za eventualni raskid ugovora, uz otpremninu", naveo je Tušup.