POZITIVNO MIŠLJENJE DRI NA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Agencija da usaglasi Kolektivni ugovor

Državna revizorska institucija sugerisala je da unaprijede informacioni sistem
103 pregleda 0 komentar(a)
ljekovi, novac, Foto: Shutterstock
ljekovi, novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 30.01.2019. 00:32h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) za prošlu godinu.

„Revizijom pravilnosti utvrđeno je da, poslovne aktivnosti, koji se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja akata, nijesu u potpunosti usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju“, navodi se u stavu revizora.

DRI je ocijenila da Agencija treba da usaglasi Kolektivni ugovor sa Opštim i Granskim kolektivnim ugovorom, a primanja zaposlenih po osnovu i iz rada sa važećim propisima za javni sektor ili kolektivnim ugovorom precizirati njihovu shodnu primjenu i isti zaključiti na zakonom propisan način.

Revizoru su sugerisali da se novac za rješavanje stambenih potreba zaposlenih dodijeli nakon donošenja akta o tome.

„Preporučuje se Ministarstvu zdravlja da intenzivira aktivnosti na uspostavljanju posebne jedinice unutrašnje revizije u Ministarstvu, s ciljem da Agenciji za ljekove i medicinska sredstva i drugim subjektima nad kojima vrši nadzor, može vršti unutrašnju reviziju, na osnovu sporazuma“, kaže se u dokumentu objavljenom na sajtu DRI.

DRI je CALIMS-u preporučila da zatraži mišljenje Ministarstva finansija o mogućnostima raspolaganja viškom prihoda nad rashodima, kao i da unaprijedi informacioni sistem, izradom IT strategije i kadrovskim jačanjem.