veliki oprez

Radunović: HIV i tuberkuloza prisutni, ali pod kontrolom

Ministar je kazao da je rađeno puno na polju prevencije i suzbijanja tuberkuloze...
0 komentar(a)
Ažurirano: 16.12.2013. 12:39h

Tuberkuloza i HIV su prisutni u Crnoj Gori ali su pod kontrolom, rekao je ministar zdravlja, Miodrag Radunović, navodeći da njihov infektivni potencijal i prisutni socijalni faktori, koji mogu uticati da se infekcije otmu kontroli, zahtijevaju od nadležnih veliki oprez. Skup na temu sprovođenja programa koje finansira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, održava se u Budvi. Radunović je podsjetio da su se prije 12 godina u Ujedinjenim nacijama ujedinili državnici svih država i donijeli odluku da se pokrene globalna borba protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, kao i da se osnuje Fond koji će tu globalnu borbu finansijski podržati. "U Crnoj Gori smo, kao dio ovog procesa i korisnici navedene podrške kroz tri Granta, dva za HIV i jedan za tuberkulozu, na dobrom putu da postignemo zacrtane ciljeve, i da veliki dio preventivnih servisa i intervencija učinimo, u potpunosti, dijelom postojećeg zdravstvenog sistema i na taj način finansijski održivim", kazao je Radunović. 

"Program kontrole tuberkuloze sprovodi se decenijama unazad. U cilju njegovog unaprjeđenja 2006. godine donešen je Nacionalni program za kontrolu tuberkuloze, a do kraja godine Vlada će usvojiti i novi Nacionalni program za naredni petogodišnji period", najavio je Radunović. Kako je rekao, obnovljeni su prostori za ležeće pacijente i dijagnostiku, nabavljena nova oprema i sredstva za transport, obučeni zdravstveni profesionalci na svim nivoima zdravstvene zaštite, sproveden skrining u populacijama u riziku, uveden sistem nadzora nad sprovođenjem terapije (DOT) i razvijen informacioni sistem. Predstavnik UNDP-a za Crnu Goru Rastislav Vrbenski rekao je da su od 2006. do 2011.  uspješno realizovani grantovi iz runde pet za HIV u vrijednosti od 2,4 miliona EUR i grant iz runde 6 za tuberkolozu u iznosu od 1,3 miliona EUR."Uprkos značajnoj posvećenosti koju je Vlada pokazala duž trajanja sprovođenja grantova, globalna ekonomska kriza je pogodila i crnogorsku ekonomiju i oslabila nacionalne kapacitete za peuzimanje punog finansiranja odgovora na HIV", kazao je Vrbenski. On smatra da crnogorsko društvo ostaje tradicionalno, "a i dalje je prisutan visok stepen stigme na svim nivoima društva, čak i među profesionalcima u zdavstvu".

Galerija

Preporučujemo za Vas