STANJE NA POTEZU PORT MILENA - ADA HAOTIČNO

Ulcinj: Ukloniće sve bilborde bez dozvole

Krajem juna, u pisanom doipisu, ulcinjski komunalni inspektor Hilmi Taiipi tražio je od Direkcije za saobraćaj da hitno preduzme mjere iz njene nadležnosti za uklanjanje reklamnih panoa različite veličine na pojasu od Kruta do Ade Bojane
2 komentar(a)
Ulcinj, bilbordi, Foto: Samir Adrović
Ulcinj, bilbordi, Foto: Samir Adrović
Ažurirano: 30.01.2019. 01:17h

Nelegalno postavljeni reklamni panoi do Kruta do Ade Bojane, uskoro će biti uklonjeni- potvrđeno je Vijestima u Direkciji za saobraćaj.

Doskorašnji šef komunalne policije Saubiih Mehmeti kazao je da stanje posebno haotično na potezu od novog mosta na Port Mileni do Ade Bojane.

“Niko nema dozvolu za taj dio putnog pravca a vrlo mali broj njih, Opštini plaća neku komunalnu taksu. To su baš smiješni iznosi ali niko od njih ne plaća taksu za korišćenje državnog zemljišta. Takođe, najveći broj tih panoa i bilborda ugrožava bezbjedno odvijanje saobraćaja”, kazao je Mehmeti.

Krajem juna, u pisanom doipisu, ulcinjski komunalni inspektor Hilmi Taiipi tražio je od Direkcije za saobraćaj da hitno preduzme mjere iz njene nadležnosti za uklanjanje reklamnih panoa različite veličine na pojasu od Kruta do Ade Bojane.

“Panoe su postavili nesavjesni građani i zakupci kupališta. Na taj način doveli su u opasnost vozače, posebno prilikom priključivanja sa sporednih na glavni put”, piše u dopisu Taipija.

Direkcija za saobraćaj zahtjev ulcinjske komunalne policije proslijedila je Inspekciji za džavne puteve.

“Očekujemo od inspektora za državne puteve Ednana Abdićada preduzme mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, da izvrši terenski obilazak i naloži uklanjanje nelegalnih reklama”, piše u odgovoru Direkcije.

“Rješenje je da se uklone svi bilbordi i panoi na tom putnom pravcu. Nakon toga, ko želi da postavi bilbord ili pano, moraće prvo da dobije dozvolu sa tačno propisanim uslovima o veličini i lokaciji”, kazao je Mehmeti.