VIŠE NEZAKONITIH ODLUKA?

Klica dijeli pare i dozvole, Upravni odbor i ne pita

UO NPCG je zbog loše finansijske situacije zabranio zapošljavanja i stimulanse, a uprkos tome Klica je zaposlio više aktivista SD-a, koji su dobijali dodatke na platu iako nemaju posla, navode iz Sinidkata
401 pregleda 32 komentar(a)
Elvir Klica, Foto: Zoran Đurić
Elvir Klica, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 31.01.2019. 10:07h

Direktor Nacionalnih parkova Elvir Klica u više navrata je donosio odluke bez saglasnosti Upravnog odbora tog preduzeća, između ostalog on je na svoju ruku dijelio ribolovne dozvole, socijalnu pomoć osobama koje ne rade u preduzeću, stimulanse uz platu, nabavljao automobile...

To tvrde za “Vijesti” iz Sindikata uprave i pravosuđa, koji smatra da je Klica tako nanio materijalnu i nematerijalnu štetu preduzeću koje upravlja najljepšim nacionalnim dobrima.

Direktor NPCG je “Vijestima” kazao da nije dobio pritužbe od Sindikalne organizacije NPCG, ni od Sindikata uprave i pravosuđa, sa kojima, kako je rekao, “JPNPCG ima veoma dobru saradnju na rješavanju kompleksnih pitanja koja se tiču prava radnika”.

Predsjednik Sindikata pravosuđa Nenad Rakočević i njegov kolega Predrag Spasojević rekli su da je Klica, koji je na tom mjestu godinu dana, bez oduke UO isplatio 1.700 eura bespovratne pomoći licima koja ne rade u NPCG.

“To je iznos za koji znamo, moguće da toga ima i više”, kazali su oni “Vijestima”, dodajući da je Klica na taj način prekršio statut preduzeća, prema kojem UO “odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan preduzeća, shodno raspoloživim sredstvima za te namjene”.

Klica tvrdi da su sredstva odobravana finansijskim planom NPCG za 2018, te da se “većina sredstava odnosi na pomoć za Botaničku baštu u Kolašinu i sportske ribolovne klubove koji su aktivno učestvovali na sprečavanju nezakonitog ribolova na Skadarskom jezeru u vrijeme ribolovnog zabrana”.

Članica UO NPCG Jelena Dragović, koja je u NPCG kao inženjer šumarstva zaposlena od 2008, navodi da Klica nije imao odobrenje UO za te isplate.

Klicu optužuju i da je, ponovo bez saglasnosti UO i kršeći statut, bez naplate dao sportske i privredne ribolovne dozvole, u iznosu od najmanje 3.800 eura.

“Direktor je na taj način oštetio budžet preduzeća, te ujedno nekim licima omogućio da na nezakonit način stvare prihod”, navode sagovornici “Vijesti”.

Klica je kazao da je nekoliko ribolovnih dozvola dodijeljeno “u izuzetnim slučajevima kada su bila u pitanju lica u stanju socijalne potrebe kao i na predlog ribolovnih udruženja sa prostora NP Skadarsko jezero”.

Do UO NPCG, kako su kazali, nikad nije došla ni informacija o tenderu za kupovinu pet službenih vozila “dacia duster”, koja su “podijeljena direktorima nacionalnih parkova”. Umjesto, kažu sagovornici “Vijesti”, “službi zaštite, kako je bilo predviđeno ili za Službu za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj”.

Klica je “Vijestima” kazao da su vozila nabavljena na osnovu Plana javnih nabavki iz 2017, koji je usvojen prije njegovog imenovanja, a Jelena Dragović smatra da plan nije bio obavezujući.

Službenici NPCG se, prema riječima Dragović, često žale kako ne mogu da koriste službena vozila preduzeća u službene svrhe i za potrebe terenskog rada, jer se ona koriste privatno, te za potrebe “raznih nepotrebnih komisija”.

Sagovornici “VIjesti” direktora NPCG optužuju i da se, osim što postupa bez odluka UO, nerijetko oglušuje o odluke koje je UO donio.

“UO NPCG je zimus, zbog loše finansijske situacije preduzeća, donio Zaključak, a u martu i odluku o zaustavljanju svih zapošljavanja, davanja stimulansa i nadoknada za rad. Zapošljavanje je, prema toj odluci, bilo dozvoljeno jedino ako je nešto od važnosti za firmu, uz prethodnu saglasnost UO. Uprkos tome, Klica je zaposlio više aktivista Socijaldemokrata Crne Gore (SD), čiji je i on član, i ljudima koji praktično nemaju gdje da sjednu i nemaju radno mjesto, davao mjesečne stimulanse u iznosu od 30 odsto. Takođe je nekoliko radnika premjestio na druge pozicije aneksima ugovora da bi svoje ljude koje je zaposlio postavio na njihova radna mjesta”, kazali su sagovornici “Vijesti”. Navode i da je sklopio više nepotrebnih ugovora o angažovanjima lica, koja su inače stalno zaposlena u drugim javnim preduzećima.

Klica odbacuje optužbe da je angažovanjem više saradnika prekršio zakon: “Ovo JP ima potrebu za angažovanjem spoljnih eksperata za pojedine oblasti, posebno u vezi sa upravljanjem šumama kao jednim od najznačajnijih resursa kojima upravlja JP, kao i poboljšanjem pravne regulative”, rekao je on.

Klica je dodao da NPCG imaju potrebu za novim zapošljavanjima i odbacio optužbe da su pet novih nadzornika u NP “Prokletije” angažovani kao članovi SD. Odbacio je i “insinuacije da se zaposlenima, na nezakonit način, uvećava zarada, kako po osnovu stimulansa, tako i po bilo kom drugom”.

Navode sindikalaca da u iznosu od preko 500 eura mjesečno plaća usluge advokatske kancelarije Milana Radulovića, iako u NPCG ima zaposlenih devet pravnika, Klica pravda time da pravnici u NPCG nemaju položen pravosudni ispit, te da se angažovanjem advokatske kancelarije “na efikasan i pravno valjan način štite interesi tog javnog preduzeća”.

Sindikalci Klicu optužuju i da nema iste kriterijume kod sankcionisanja zaposlenih, pa je tako, kako su kazali, za istu grešku, trojicu zaposlenih, koji su članovi SD-a, kaznio 20 odsto od plate, dok je zaposleni u NP “Prokletije”, Denis Rugovac, koji nije član nijedne partije, dobio otkaz.

Rugovac je zbog, kako su nedavno objavio “Dan”, zbog nezakonitog otkaza, pokrenuo i sudski spor. Bivši radnik NP “Prokletije” tvrdi i da Klica radnike ucjenjuje članskom kartom SD-a.

Za sagovornike “Vijesti” iz dva sindikata sporno je i, kako navode, “eksluzivno davanje na korišćenje najvrednijih objekata” nacionalnih parkova: “NPCG su izgradili dva restorana, na Biogradskoj gori i u NP Durmitor, na Crnom jezeru. Za restorane je podignut kredit Investiciono-razvojnog fonda, koji vraća preduzeće NPCG, ali su restorani dati privatnoj firmi”, kažu sagovornici.

Klicu optužuju i za, kako navode, preko 40 nelegalnih aktivnosti u NP “Prokletije” koje se tiču bespravne sječe. Direktor NPCG je kazao da je uvijek dostupan svim zaposlenima, te da su o svemu mogli da ga informišu, direktno ili preko saradnika.

“Zato smatram neprimjerenim da o pritužbama saznajem iz medija, prije nego razgovaram sa zaposlenima,” rekao je on.

Sindikalci su najavili podnošenje prijava protiv Klice.Angažovao Kalača koji već radi u Upravi za šume

Klica je u NPCG, od 17. maja do 17. juna, angažovao Alena Kalača, stalno zaposlenog u Upravi za šume. Kalač je trebalo da vrši kontrolu izvođenja radova na sječi i transportu drvnih sortimenata i da, u saradnji sa nadzornicima nacionalnih parkova, obučava zaposlene po parkovima. Za taj posao predviđen je honorar od 400 eura. Diplomirani inženjer šumarstva, Kalač je, kao i Klica, član SD-a, gdje je 2015. prešao sa pozicije člana Izvršnog i Opštinskog odbora DPS-a u Rožajama. Ignorisao zaključak Vlade 

Prema podacima Sindikata, Klica se lani oglušio o zaključke Vlade da drvo u dubećem u stanju i na šumskom putu u NP “Durmitor” proda javnim nadmetanjem najboljem ponuđaču.

“Iako mu je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma stigao dopis da je to jedini način za prodaju drveta, dozvolio je da se drvna masa u NP ‘Durmitor’ proda lokalnom stanovništvu”, tvrde sagvornici.