lokalitet brskovo

Traže se donatori za srednjovjekovni grad

Entuzijasti odlučili da nastave arheološka iskopavanja u Brskovu kod Mojkovca za potrebnih 300.000 eura poziv poslat na sve poznate adrese svijeta
110 pregleda 8 komentar(a)
Ažurirano: 20.02.2019. 03:09h

Entuzijasti u Mojkovcu ne odustaju od ideje daljih istraživanja lokaliteta srednjevjekovnog grada-trga Brskova, konzervacije ostataka, ali rekonstrukcije utvrđenja na Gradini. Da bi nastavili projekat koji je započeo prije više od tri godine, kada su stručnjaci Polimskog muzeja iz Berana uradili sondažna istraživanja i katastarsko i geodetsko snimanje uzvišenja Gradina, potrebno je između 200.000 i 300.000 eura. Koordinator projekta Stevan Grdinić kaže da se ulaže ogroman trud da se nađu donatori koji bi omogućili dalji rad na valorizaciji lokacije na kojoj je kralj Uroš I iskovao prvi srpski novac. On prije svega očekuje da će dio potrebnog novca biti obezbijeđen projektima prekogranične saradnje.

Istraživanja skupa: Lokalitet Brskovo, Foto: Arhiva Vijesti

Početak istraživanja omogućen je sredstvima jedne holandske organizacije, kad je urađeno i nekoliko hiljada flajera, ali i napravljena solarna rasvjeta na lokaciji. To su tek prvi koraci, tvrdi Grdinić, da se mjesto koje je u srednjem vijeku bilo regionalni centar trgovine, rudarstva i zanatstva, pretvori u jedan od glavnih aduta turističke ponude Mojkovca.

“Istrajan sam da se taj projekat privede kraju, iako 300.000 eura nije malo i nije toliki novac lako obezbijediti. Tražimo donatore svuda po svijetu. Imamo gotov projekat, znamo šta sljedeće treba uraditi. Nadamo se da će projekat prekogranične saradnje sa Višegradom dobiti podršku, pa ćemo na taj način obezbijediti dio potrebnog novca. Nadam se i da će Opština imati sluha, jer do sada gotovo ništa nijesu uložili, ako ne računamo nekoliko dnevnica radnika, koji su bili angažovani na javnim radovima. Ta lokacija je izuzetno bitna za Mojkovac, ali i za državu i okruženje, pa očekujemo i adekvatnu podršku nadležnih”, kazao je koordinator projekta.

Stručnjaci Polimskog muzeja tokom preliminarnih istraživanja otkrili su zidine, koji su u obliku elipse. Zidovi tog utvrđenja, kaže Grdinić, debljine su oko 2, 40 metara, a sagrađeni su od od nepravilnog laporastog kamena, koji je “vezan” krečnim malterom. Ustanovljeno je i da je utvrđenje dugačko oko 117, a široko sedam metara.

“Istrajan sam da se taj projekat privede kraju, iako 300.000 eura nije malo i nije toliki novac lako obezbijediti. Tražimo donatore svuda po svijetu. Imamo gotov projekat, znamo šta sljedeće treba uraditi. Nadamo se da će projekat prekogranične saradnje sa Višegradom dobiti podršku, pa ćemo na taj način obezbijediti dio potrebnog novca"

U planu je i istraživanje šire okoline, jer se pretpostavlja da su na njoj ostaci nekoliko crkava i vodovoda.

Prema Grdinićevim riječima biće neophodno angažovanje i konzervatora i restauratora, ali računaju i da će obezbijediti dovoljan broj arheologa volontera. On kaže da se već sada dio loakacije osipa, ali i da je polomljena solarna rasvjeta.

Zbog svega treba ubrzati obezbjeđivanje novca za petogodišnja istraživanja, kako je to predviđeno elaboratom.

D.Š.

Stručnjaci Polimskog muzeja tokom preliminarnih istraživanja otkrili su zidine u obliku elipse. Zidovi utvrđenja debljine su oko 2,40 metara, a sagrađeni su od nepravilnog laporastog kamena, uvezanim krečnim malterom. Utvrđenje je dugačko oko 117, a široko sedam metara. Otkrivena je i okrugla kula, ali ulaz još nije. Nađena su i četiri eksponata.

KO ZNA šta sve krije trgovinski centar Brskovo je najstariji srednjovjekovni grad na crnogorskim prostorima i tokom XIII i dijela XIV vijeka veoma značajan ekonomski i trgovinski centar. Na cijeloj teritoriji današnje Crne Gore, to je bilo privredno središte koje se po svom značenju moglo porediti sa primorskim gradovima. Prvi podatak o Brskovu nalazi se u povelji kralja Uroša I od 23. avgusta 1254. godine. U Brskovu je iskovan i prvi srpski novac, nalik na mletačke srebrnjake, ali za osminu lakši. Denaris de Brescea je latinski naziv za brskovski dinar. Kao trgovačko mjesto, Brskovo se posljednji put pominje 1399. godine, kada je palo pod tursku vlast. Napušteno je, prema nekim izvorima, tridesetak godina kasnije, prema drugim – rudnik je jedno vrijeme radio i u XVI vijeku.

Preporučujemo za Vas