Mnogo problema

GA: Đukanović da odgovori na mnogo pitanja o raspodjeli prihoda od igara na sreću

U pitanju su ozbiljni propusti koji su za posljedicu imali brojne malverzacije i nelegalno dodijeljene stotine hiljada eura, “za koje neko mora odgovarati”
0 komentar(a)
Boris Raonić, Foto: Arhiva Vijesti
Boris Raonić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 08.11.2013. 12:24h

Boris Raonić, direktor Građanske alijanse, uputio je otvoreno pismo nedavno izabranom predsjedniku Komisije za dodjelu dijela prihoda od igara na sreću Draganu Đukanoviću u kome ga poziva da upozna javnost sa svim poteškoćama sa kojima se komisija susrijeće ne bi li se što širi društveni korpus uključio u rješavanje gorućih problema.

"Pozivamo Vas da informišete javnost da li su u svom radu i proceduri za dodjelu sredstava dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu potkomisije izvršile sve svoje obaveze koje su jednoglasno usvojene od strane komisije. Javno vas pitamo da li su potkomisije ispunile svoje obaveze koje se odnose na neophodnost dostavljanja potrebne dokumentacije prilikom pripreme prijedloga odluke o dodjeli sredstava? Da li su i koje potkomisije ispunile svoju obavezu i da li su pojedine potkomisije bez evaluacionih, odnosno bodovnih lista - dakle bilo kakvog objektivnog kriterijuma dostavile prijedlog odluke o dodjeli sredstava, a komisija ih usvojila i sredstva podijelila? Da li su potkomisije koje su dostavile bodovne liste obezbijedile potpise svih članova potkomisije i dostavile Zapisnik o radu potpisan od strane svih članova potkomisije? Nadam se da imate spremne odgovore jer ste i do sada bili član Komisije i da Vam je jasno šta znači dodjela sredstava bez objektivnih kriterijuma i dokumenata koji prate odluku- ističe se u otvorenom pismu upućenom medijima, parlamentarnom odboru za ekonomiju i Ministarstvu finansija".

Kako u pismu stoji, u pitanju su ozbiljni propusti koji su za posljedicu imali brojne malverzacije i nelegalno dodijeljene stotine hiljada eura, “za koje neko mora odgovarati”.

"Podsjećamo vas da su ove nepravilnosti utvrđene i od strane Upravnog suda koji je poništio odluke o dodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. i 2012. godinu. Nakon ovakvih presuda Upravnog suda koje se, podvlačimo, odnose na ukupnu odluku prestaje njeno pravno dejstvo i pitamo Vas šta kao novi predsjednik komisije planirate da preduzmete po pitanju višemilionske raspodjele novca i po pitanju preostalih tranši od odluke za 2012. godinu, jer bi svaka dodjela novca po odluci koju je poništio Upravni sud povlačila i krivičnu odgovornost. Ne moram vas podjećati da činom poništenja od strane Upravnog suda odluka o raspodjeli više ne može imati nikakvo pravno dejstvo", konstatuje Raonić.

Đukanović je upitan i da li su potkomisije u proceduri pripreme odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu preuzele predmetnu dokumentaciju, odnosno projekte koji su zadovoljili tehničke kriterijume konkursa.

"Da li postoje potkomisije koje nakon završetka roka u kojem je komisija trebala donijela odluku o raspodjeli sredstava još uvijek nijesu ni preuzele projekte o kojima su trebale odlučivati i procjenjivati? Šta planirate preuzeti povodom ovakvog rada članova potkomisije i da li će neko snositi odgovornost? Da li je bitno upoznati NVO koje vrše pritisak da se obavi raspodjela, a predložilu su članove komsija, da njihovi kadnidati ni nakon isteka roka za raspodjelu, nijesu prezeli dokumentaciju, o kojoj treba da se odlučuje. Da li ste spremni da se izborite sa licima koja pripadaju grupama prema kojima svi gajimo saosjećajnost, ako budu tražili nešto što nije po zakonu? Planirate li da pozovete DRI da analizira vaš rad i da svoje mišljenje o ovom procesu? Šta mislite o inicijativi za reviziju svih podržanih projekata? Da li ste saglasni sa stavom izrečenim na saslušanju u Skupštini Crne Gore na temu finansiranja NVO, od strane NVO predstavnika, da je ovakva raspodjela kvalitetnija od one koju vrši Evropska komsija- naglašava se u pismu, uz oćekivanje da će Đukanović “prepoznati konstruktivne napore Građanske alijanse da doprinese uređivanju ove oblasti i pomogne Ministarstvu finansija i komisiji u konkretnim potezima za rješavanje problema”.

Preporučujemo za Vas