odgovor mans-u

MUP: Prijavili smo sve svoje zbirke podataka Agenciji za zaštitu ličnih podataka

"Sve registre, osim registra vjenčanih, vodi MUP i oni su 16.11.2012. godine prijavljeni Agenciji za zaštitu ličnih podataka"
0 komentar(a)
Ažurirano: 30.10.2013. 14:25h

Povodom navoda Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) "nastavlja da se služi teškim manipulacijama i pokušava da pobjegne od odgovornosti za potpuno nezakonito vođenje baza ličnih podataka građana Crne Gore”, te da MUP nije prijavio Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama baze podataka koje vodi shodno zakonu, obavještavamo javnost sljedeće:

"Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo je, kao što je objavilo prekjuče 29.10.2013. godine, sve svoje zbirke podataka Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Shodno Zakonu o centralnom registru stanovništva, vođenje Centralnog registra stanovništva je u nadležnosti Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije. Nadzor nad prijavljivanjem zbirki podataka je, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, u nadležnosti Agencije", navodi se u reagovanju MUP-a.

Primjeri obrazaca "koji potvrđuje da je MUP prijavio Agenciji za zaštitu ličnih podataka registre koje vodi"

  • registra određenih matičnih brojeva
  • matičnog registra rođenih
  • matičnog registra vjenčanih
  • matičnog registra umrlih
  • registra crnogorskih državljana
  • registra prebivališta
  • registra stranaca sa stalnim odobrenim privremenim boravkom i stalnim nastanjenjem.

"Sve navedene registre, osim registra vjenčanih za koji su nadležne lokalne uprave, vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova i oni su 16.11.2012. godine prijavljeni Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama", kažu u MUP-u, dodajući da, kako je ranije saopšteno iz tog Ministarstva, "s obzirom na to da je Uprava policije organ u sastavu MUP-a, Ministarstvo je Agenciji prijavilo i zbirke podataka koje shodno posebnim propisima vodi UP".

To što registara, kako tvrdi MANS, nema na sajtu Agencije, navode u MUP-u, nije greška Ministarstva jer ono nije nadležno za to.

"Zaštita podataka o ličnosti je jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova što je potvrdila i ekspertska kontrola i nalaz EUROPOL-a. Eksperti EUROPOL-a ocijenili su u svom nalazu pozitivnim način na koji MUP upravlja ličnim podacima, a pohvale na taj račun stigle su i od zamjenika direktora EUROPOL-a Oldriha Martinua tokom sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova mr Raškom Konjevićem u Hagu početkom prethodne nedjelje. Dobra zaštita ličnih podataka jedan je od razloga za odluku EUROPOL-a da uđe u finalnu fazu usaglašavanja teksta Sporazuma o operativnoj saradnji sa Crnom Gorom, čije se potpisivanje očekuje tokom naredne godine", navode u MUP-u.