sa zakašnjenjem

Duško Marković traži 32 "utjerivača dugova"

Ministarstvo pravde raspisalo konkurs za sudske izvršitelje, koji bi početkom godine trebalo da počnu sa radom
15 komentar(a)
20.02.2019. 10:14h

Ministarstvo pravde raspisalo je konkurs za imenovanje sudskih izvršitelja, čime će do kraja godine biti završen dvogodišnji zakonski okvir za početak rada “utjerivača dugova”.

Na konkursu se traže 32 sudska izvršitelja, koji su u proteklih nekoliko mjeseci prošli obuku i položili ispit za sudske izvršitelje ili imaju položen pravosudni ispit.

Ministarstvo pravde, na čijem je čelu Duško Marković, traži deset sudskih izvršitelja koji će naplaćivati pravosnažne presude na području Podgorice, dok se četiri izvršitelja traže za Nikšić.

Konkurs je raspisan za po dva sudska izvršitelja u Baru, Herceg Novom, Beranama i Plavu, dok su za Bijelo Polje i Kolašin predviđena tri mjesta.

Za područje Osnovnog suda u Danilovgradu predviđeno je jedno mjesto javnog izvršitelja, dok će u Kotoru raditi dva izvršitelja, a jedan u Budvi.

Po jedan sudski izvršitelj traži se za okončanje pravosnažnih odluka za sudove na području Pljevalja, Žabljaka, Rožaja, Ulcinja i Cetinja.

Posao oko obuke, polaganja ispita i konkursa za sudske izvršitelje trebalo je, da po odredbama Zakona o javnim izvršiteljima, bude završen još prošle godine. U Ministarstvu pravde “Vijestima” nikada nije pojašnjeno zbog čega se toliko kasni

“Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati”, piše na sajtu Ministarstva pravde.

Posao oko obuke, polaganja ispita i konkursa za sudske izvršitelje trebalo je, da po odredbama Zakona o javnim izvršiteljima, bude završen još prošle godine. U Ministarstvu pravde “Vijestima” nikada nije pojašnjeno zbog čega se toliko kasni.

Nakon konkursa javni izvršitelji će pred ministrom Markovićem položiti zakletvu, najkasnije 30 dana od imenovanja, tako da se očekuje da bi oni početkom naredne godine mogli da krenu sa radom.

Javni izvršitelji, koji polože zakletvu, biće dužni da za dva mjeseca dostave dokaz da imaju svoju kancelariju, zaključen ugovor o osiguranju, da su otvorili posebne račune kod banke ali i da su deponovali potpis i pečat za obavljanje te djelatnosti.

“Vijestima” je saopšteno da se u prvim danima rada sudskih izvršitelja očekuje da od sudova prvo dobiju pravosnažne predmete u kojima građani godinama duguju za plaćanje komunalnih usluga ali i računa za mobilne operatere, fiksnu telefoniju...

Izvršitelji, kada počnu sa radom, dužnicima će slati “plavu kovertu” sa obavještenjem da je pokrenut postupak za izvršenje, te da moraju da plate dug. Ako dužnik ovo ne primi ili ne reaguje, njemu će se ponovo na adresu poslati zaključak, a ako ni to ne uspije odluka će se postavljati na oglasnim tablama suda ili će se javno objavljivati u medijima. Ukoliko ni poslije toga ne plate dug, izvršitelji će od firmi, gdje su dužnici zaposleni, tražiti administrativnu zabranu na platu dok se potraživanje ne namiri. Kao krajnja mjera na raspolaganju će im čak biti i pljenidba pokretnih i nepokretnih stvari i u tome će im pomagati policija.

Naplatu čeka čak 15.000 predmeta

Ministar pravde Duško Marković nedavno je saopštio da još nije izvršeno 15.000 pravosnažnih sudskih odluka, te da se moraju preduzeti “određene mjere kako bi se riješio problem i osiguralo da sudovi poštuju zakone”

"To je najveće opterećenje za pravnu sigurnost u Crnoj Gori. Ako imate pravosnažnu sudsku odluku, a nijeste u stanju da je izvršite, onda ona ne postoji u pravnom sistemu i ne proizvodi svoje posljedice“, poručio je nedavno Marković.

Ustavni sud još ćuti

Ustavni sud još nije odlučivao u vezi sa inicijativom Advokatske komore - da se Zakon o izvršiteljima proglasi neustavnim ili stavi van snage.

U inicijativi podsjećaju na odredbu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, koja predviđa da je javni izvršitelj “fizičko lice imenovano za odlučivanja u postupku izvršenja, sprovođenje izvršenja i sprovođenje obezbjeđenja, u skladu sa zakonom”, koja je prema ocjeni advokata pravno definisala buduće javne izvršitelje kao fizička lica. Advokati takođe ističu da je u skladu sa tim, novi Zakon o javnim izvršiteljima “izvršio detaljnu razradu statusa javnih izvršitelja, kao javne službe, koja se obavlja samostalno profesionalno i kao isključivo zanimanje.

“Kao i u slučaju Zakona o notarima, ni kad je definisao status javnih izvršitelja, očigledno je da zakonodavac nije imao u vidu ustavna ograničenja koja ne dozvoljavaju prenošenje državnih funkcija, osim izuzetno, ali nikad ne na fizička lica. Dakle, mišljenje Advokatske komore Crne Gore je da su osporeni zakoni očigledno nesaglasni sa Ustavom. Kako se već radi o pojavi, odnosno o opasnoj neustavnoj tendenciji, Advokatska komora predlaže da se ovi postupci hitno uzmu u rad i odlučivanje”, navodi se u inicijativi.

Galerija