PAM od Opštine Budva traži 1,2 miliona eura

Tužbom se traži odšteta zbog navodno neovlašćenog korišćenja muzičkih djela na brojnim manifestacijama, ali i u diskoteci TOP HILL...
103 pregleda 0 komentar(a)
Budva, Foto: Shutterstock
Budva, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 26.07.2018. 07:28h

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore - PAM CG, vodi protiv Opštine Budva pet sudskih sporova i traži ukupno 1,2 miliona eura na ime naknade za korišćenje autorskih prava tokom brojnih manifestacija.

Dva sudska spora protiv Opštine odnose se na navodno neovlašćeno korišćenje muzčkih djela u diskoteci TOP HILL.

PAM CG tužio je pred Privrednim sudom Opštinu Budva tražeći da im na ime naknade za korišćenje autorskih prava, kako stoji u izvještaju Sekretarijata za zaštitu imovine, isplati 548.485 eura.

Riječ je navodnomo kršenju autorskih prava u periodu od 2008. do 2010. godine, tokom brojnih manifestacija koje su organizovale Opština i Turistička organizacija Budve.

Nakon što je Apelacioni sud ukinuo presudu Privrednog suda koji je prihvatio tužbeni zahtjev, u ponovnom postupku pred Privrednim sudom djelimično je usvojem tužbeni zahtjev i obavezana je Opština da PAM CG-u po osnovu neisplaćene naknade autorskih prava isplati 373.825 eura, sa zakonskom zateznom kamatom.

Opština Budva je blagovremeno izjavila žalbu koja je odbijena.

PAM CG pred Privrednim sudom vodi i spor “težak” 92.000 eura, tvrdeći da Opština nije ništa preduzela kako se ne bi neovlašćeno koristila autorska muzička djela sa repertoara tužioca u okviru održavanja koncerta SEA DANCE festival. Time je, kako se navodi u izvještaju, pričinjena šteta nosiocima autorskog prava. Postupak je u toku.

Pred istim sudom u toku je i postupak koji PAM CG vodi protiv Opštine, tražeći da im se isplati 243.000 eura, jer navodno ništa nije preduzela kako se neovlašćeno ne bi koristila autorska muzička djela sa repertoara PAM u diskoteci TOP HIL.

“Opština Budva je u odgovoru na tužbu istakla prigovor aktivne legitimacije, pasivne legitimacije, te dalje da PAM CG nije činjenično utemeljio tužbeni zahtjev, kao i da nije priložio dokaze kojim bi potkrijepio svoje ovlašćenje da obezbjeđuje kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava nosilaca. Sprovedeno vještačenje po vještaku ekonomsko-finansijske struke. Postupak u toku“, ističe se u izvještaju Sekretarijata.

PAM CG zbog neovlašćenog korišćenja autorskih prava u diskoteci TOP HILL na spisku tuženih ponovo ima Opšptinu Budva i traži naknadu od 147.000 eura. I taj postupak je u toku, a Opština je kao i u prethodnom slučaju podnijela isti prigovor.

Ispostavili ceh i za muziku na feštama

PAM je tužio Opštinu i TO Budve na ime isplate naknade od 115.000 eura, jer “nisu ništa preduzeli kako se ne bi neovlašćeno koristila autorska muzička djela tokom brojnih manifestacija”.

Riječ je o o održavanju koncerta povodom dočeka novih godina - 2015, 2016. i 2017. i u okviru World Music Stage fesitvala, proslave Dana državnosti i dana TO Budva 2015. i 2016. godine, te povodom Dana širuna 2014, 2015. i 2016. i Budvanskog karnevala 2015, 2016. i 2017. Sporno je i korišćenje muzike na Petrovačkoj noći 2015. i 2017. godine, Brodet festa 2015. i 2017, Festivala muzike ljeta 2015, Festivala Small City Events 2016, Budva grad teatra 2015, 2016. i 2017.

“Opština Budva je u odgovoru na tužbu istakla prigovor pasivne legitimacije, te dalje da tužilac nije činjenično utemeljio tužbeni zahtjev, kao i da nije priložio dokaze kojim bi potkrijepio svoje ovlašćenje da obezbjeđuje kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava nosilaca. Postupak je u toku“, navode u Sekretarijatu.