NA ČITAVOM PROSTORU

Cvjeta divlja gradnja u NP "Prokletije"

Zbog prebacivanja nadležnosti, u MORT-u i UIP-u nemaju podatke o bespravnoj gradnji od 2009. do početka ove godine. Poslanici raspravljaju o Predlogu prostornog plana posebne namjene za NP “Prokletije”, ministar Radulović kaže da je “kao ključ razvoja, prepoznata zaštita nacionalnog parka, a razvoj turizma planiran shodno abijentalnoj uklopljenosti sa manjim smještajnim kapacitetima”
233 pregleda 5 komentar(a)
gradnja NP Prokletije, Foto: Privatna arhiva
gradnja NP Prokletije, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 26.07.2018. 06:02h

U Nacionalnom parku “Prokletije” posljednje dvije godine bespravna gradnja je evidentna na čitavom prostoru, a broj bespravnih graditelja premašuje podatak koji saopštavaju nadležni, tvrde izvori “Vijesti”.

Porodične, turistički i drugi objekti najvidljiviji su u dolini Grebaja, Ropojani, Babinom polju i dijelom u Bogićevici.

Samo u dolini Grebaja je sedam bespravno sagrađenih objekata. u Ropojani dva, a Treskavcu sedam objekata, koje su, kako tvrde sagovrnici, bespravno sagradila tri lica.

U Babibom polju, izvori “Vijesti” navode dva graditelja koji ne samo da su ranije gradili, već, kako su kazali, i sada nastavljaju.

Poslanici Skupštine na sjednici koja je u toku raspravljaju o Predlogu odluke o donošenju prostornog plana posebne namjene za NP “Prokletije”.

Tim dokumentom, kako se navodi, “stvaraju se formalne i pravne pretpostavke za zaštitu i uređenje i osmišljeni razvoj i organizaciju prostora Prokletija u skladu sa osnovnim razvojnim opredjeljenjima, na principima održivog razvoja“.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je na skupštinskom odboru, obrazlažući Predlog plana, rekao da je “kao ključ razvoja, prepoznata zaštita nacionalnog parka i njegovo unapređenje, te da je razvoj turizma planiran shodno abijentalnoj uklopljenosti sa manjim smještajnim kapacitetima”.

Mještani koji žive na Prokletijama, a sa kojima su “Vijesti” imale kontakt, tvrde da je u ovoj godini došlo do naglog povećanja nelegalne gradnje.

Inspekciji Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) od početka godine stiglo je samo pet prijava bespravne gradnje. Za odgovor na pitanje da li je i u kojem obimu bespravne gradnje u najmlađem crnogorskom nacionalnom parku bilo ranije, javnost će, sudeći po odgovorima nadležnih, biti uskraćena.

Razlog tome je prebacivanje nadležnosti sa inspekcija Uprave za inspekcijske poslove (UIP) na MORT. Iz resora ministra Radulovića “Vijestima” su kazali da u MORT-a, “od proglašenja NP (2009), nije vođena posebna evidencija o prispjelim prijavama iz NP Prokletije, vezanih za bespravnu gradnju i devastaciju prostora”.

Iz NP nisu odgovorili na pitanje o prijavama bespravne gradnje od proglašenja Prokletija nacionalnim parkom, već samo citiraju navode iz Plana upravljanja za NP “Prokletije” za period 2016-2020. da su “naslijeđeni problemi u upravljanju i korišćenju prirodnih resursa, dio ograničenja u upravljanju ovim zaštićenim prirodnim područjem”.

“Tokom 2018. godine Služba zaštite NP “Prokletije” obavila je pet kontrola, odnosno prijava nelegalne gradnje u vezi sa čim je dokumentacija dostavljena Urbanističko-građevinskoj ispekciji, koja je izvršila inspekcijski nadzor i procesuirala ove predmete”, kazali su iz NPCG.

Dodaju i da aktom proglašenja Prokletija nacionalnim parkom 2009, “nisu automatski eliminisani svi izazovi koji su bili karakteristični kako za ovaj, tako i širi prostor kojem gravitira ovo zaštićeno prirodno područje”.

Najavili su i da će u okviru nove veb platforme NPCG, koja je u izradi, biti razvijena aplikacija za prijavu nelegalnih aktivnosti u svih pet nacionalnih parkova.

Među imenima bespravnih graditelja koja se spominju je Ismar Bašić, o kojem su ranije pisale i dnevne novine “Dan”. Bašić, brat od tetke sadašnjeg direktora NP, Admira Lalića, objekat je počeo da gradi u Grebajama prije njegovog mandata, ali je, tvrdi izvor “Vijesti”, nastavio gradnju i nakon inspekcijskog nadzora, po dolasku člana familije na čelo NP.

Bašić je ranije “Danu” rekao da je tražio dozvole za br­vnaru u Gre­ba­ja­ma i tada potvrdio da je počeo pripremne radove prije dobijanja papira.

“Do­zvo­lu još ne­mam za ra­do­ve, ali je če­kam... Ra­do­ve iz­vo­dim na pla­cu od oko šest ari ko­ji sam uknji­žio na se­be, u vla­sni­štvu 1/1. Sma­tram da mo­gu da ra­dim na svom ima­nju, a po­što, ka­ko re­koh, du­že vre­me­na ne do­bi­jam od­go­vo­re po za­htje­vi­ma, po­čeo sam pri­prem­ne ra­do­ve, jer, ka­ko vi­dim, svi ko­ji go­re gra­de po­na­ša­ju se na isti na­čin”, kazao je on tada.

Godine koje je pojela (ne)nadležnost

“Od 01.01.2018. do danas, urbanističko-građevinskoj inspekciji ministarstva pristiglo je pet prijava bespravne gradnje na predmetnom lokalitetu, od kojih su obrađene dvije, a ostale će biti predmet kontrole u najkraćem periodu s obzirom na to da su nedavno pristigle, kada se planira inspekcijska kontrola svih nacionalnih parkova”, navodi se u odgovorima Bisere Alihodžić, rukovoditeljke Urbanističko-građevinska inspekcija za sjeverni region.

Odgovoru “Vijestima” iz MORT-a, prethodio je odgovor UIP, u kojem je redakcija informisana da su pitanja na temu nelegalne gradnje na prostoru NP “Prokletije” od njegovog proglašenja do danas, zbog prebacivanja nadležnosti, proslijeđena MORT-u. A Ministarstvo je, prema Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave iz oktobra prošle godine, od UIP preuzelo inspektore i dokumentaciju…