poslali amandmane

Akcija za ljudska prava: Nepoželjan je svaki govor mržnje

Komitet ministara Savjeta Evrope naroložio vladama država članica da uspostave i održavaju cjelovit pravni okvir
0 komentar(a)
Ažurirano: 08.10.2013. 17:35h

Akcija za ljudska prava predložila je poslanicima da u Zakon o zabrani diskriminacije uvrsti govor mržnje kao poseban oblik diskriminacije, navodeći da takva praksa već postoji u okruženju a da Ustav Crne Gore i drugi zakoni nalažu suzbijanje mržnje po bilo kom osnovu.

Akcije je takođe u vidu amandmana sugerisala poslanicima i zabranu diskriminacije djece, te kaznene odredbe za kršenje zakona.

O predlogu izmjena ovog zakona danas bi trebalo da raspravlja Odbor za rodnu ravnopravnost .

“Predložene izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije znatno unapređuju postojeći zakon posebno u smislu mehanizma sudske zaštite od diskriminacije,”ocijenjuje se u saopštenju NVO.

Govor mržnje je, kako se objašnjava, svaki oblik izražavanja koji raspiruje, podstiče i pravda mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe zbog njihog ličnog svojstva,

On je prepoznat kao negativna društvena pojava koju treba suzbijati na sve potrebne načine, pa je i Komitet ministara Savjeta Evrope naroložio vladama država članica da uspostave i održavaju cjelovit pravni okvir koji se sastoji od građanskih, krivičnih i upravnih pravnih odredaba o govoru mržnje, koji omogućavaju državnim i sudskim vlastima da u svim slučajevima usklade poštovanje slobode s poštovanjem ljudskog dostojanstva i zaštite ugleda prava drugih.

Drugim amandmanom Akcija sugeriše da se u zakon unese odredba kojom se zabranjuje diskriminisanje djece po rođenju,zdravstvenom,imovnom i drugom stanju.

Poslanici se podsjećaju da je Crna Gora verifikovala Konvencije Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta, iz 1989. godine, koja precizira da će „strane ugovornice preduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se obezbjedila zaštita djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja zasnovanog na statusu, aktivnostima, izraženom mišljenju ili uvjerenju djetetovih roditelja, zakonskih staratelja ili članova porodice“.

Govor mržnje je, kako se objašnjava, svaki oblik izražavanja koji raspiruje, podstiče i pravda mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe zbog njihog ličnog svojstva

Kako je postojećim zakonima zabrana diskriminacije djece naglašena šturo i samo u pojedinim oblastima, podsjeća se, Akcija smatra da je neophodno osnovnim zakonom precizirati da diskriminacija djece predstavlja njen poseban oblik.

Kazne za seksualno uznemiravanje

Predlogom su sugerisane novčane kazne za prekršaje, posebno u odnosu na kršenje posebno propisanih oblika diskriminacije - “uznemiravanje i seksualno uznemiravanje”, “segregacija” i “diskriminacija po osnovu rodnog identiteta i seksualne orjentacije”.

“Posebno smo tražili propisivanje odredbe kojom bi se predvidjela kazna za onoga ko drugog sprečava da izrazi svoj rodni identitet ili seksualnu orjentaciju ili ko drugog primorava da se javno izrazi o rodnom identitetu ili seksualnoj orijentaciji,”piše u saopštenju Akcije za ljudska prava.

Preporučujemo za Vas