IZMJENE ZAKONA

O slobodnom pristupu informacijama se mora odlučivati brzo

Lacmanović je rekao da je protiv rješenja Agencije podnijeto 38 tužbi, a da je samo jedna presuda donešena i to u korist odluke Agencije
0 komentar(a)
Šefko Crnovršanin, Foto: Boris Pejović
Šefko Crnovršanin, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 20.02.2019. 12:56h

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama različito gledaju na eventualne izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je posljednji put mijenjan u februaru.

Dok predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin smatra da bi izmjena trebalo biti i to najviše zbog kratkih rokova za odlučivanje po žalbama, njegov kolega u Savjetu Radenko Lacmanović “ima razumijevanja za zakonodavca”.

“Propisano je da se Agencija prekršajno kazni ukoliko ne odgovori u roku, kao i da odlučuje u meritumu, što je otežano ako nemamo cjelokupnu dokumentaciju. Dalje, rok od 15 dana za odlučivanje je kratak”, kazao je Crnovršanin, navodeći da je to njegovo mišljenje.

Sa njim nije bio saglasan Lacmanović, koji je poručio da se o slobodnom pristupu informacijama mora odlučivati brzo, jer su neki podaci beskorisni nakon tri ili šest mjeseci.

“Od početka primjene zakona imali smo 403 žalbe, Savjet Agancije je prihvatio 295, djelimično sedam, odbacio jednu, odustavljen je postupak za 54, dok je odbijeno 46 žalbi”, kazao je Lacmanović, naglašavajući da na tim poslovima rade samo dva savjetnika.

Od tog broja 395 rješenja Savjeta je ispoštovano.

Lacmanović je rekao da je protiv rješenja Agencije podnijeto 38 tužbi, a da je samo jedna presuda donešena i to u korist odluke Agencije.

On je kazao da pojedini organi zanemaruiju test štetnosti koji treba da bude urađen prije odlučivanja o zahtjevu. Takav test treba da utvrdi koliko bi bilo štetno za organ da takvu informaicju dostavi. Lacmanović je ukazao da mnogi organi zanemaruju obavezu objavljivanja vodiča.

On je istakao da je najviše žalbi podnio nevladin sektora, a najmanje građani i novinari.