Zlostavljanje djece

Svaki deseti građanin Crne Gore zna za slučaj seksualnog zlostavljanja

Svijest o prisutnosti seksualnog zlostavljanja u našoj zemlji je niska, pa svega 30 odsto populacije priznaje da ovaj problem postoji
0 komentar(a)
Ažurirano: 26.09.2013. 19:28h

Gotovo svaki deseti građanin Crne Gore poznaje dijete ili odraslu osobu koja je, kao dijete, bila žrtva seksualnog zlostavljanja, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje koje je predstavljeno danas.

Kako je objašnjeno, svijest o prisutnosti seksualnog zlostavljanja u našoj zemlji je niska, pa svega 30 odsto populacije priznaje da ovaj problem postoji.

Istraživanje “Nasilje nad djecom u Crnoj Gori” koje je mjerilo znanje, stavove i ponašanje građana Crne Gore sprovedeno je od 20. do 27 maja, a u njemu je učestvovalo 1000 ispitanika starijih od 18 godina.

“Dominira mišljenje da država i društvo ne reaguju adekvatno u slučajevima nasilja nad djecom, što je mišljenje 2/3 ispitanika”

Prema riječima UNICEF-ovog koordinatora za socijalnu i ekonomsku politiku Slobodana Živkovića u našoj zemlji dominira mišljenje da seksualno nasilje nad djecom vrše odrasle osobe, a veći procenat ispitanika vjeruje da su u pitanju poznate (52 odsto) prije nego nepoznate osobe (21 odsto).

“Ispitanici smatraju da su djevojčice generalno češće žrtve ovog oblika nasilja, dok svega 3 odsto građanja vjeruje da su to dječaci”, kazao je on.

On je istakao da svaki treći građanin naše zemlje zna neko dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi, pri čemu postoje i određene ranjive grupe kao što su siromašni, sa smetnjama u razvoju, nacionalne manjine, kao i oni fizički slabiji.

“Dječaci su češće žrtve vršnjačkog nasilja u školi u poređenju sa djevojčicama, dok 39 odsto ispitanika smatra da su podjednako izloženi vršnjačkom nasilju”, navodi se u istraživanju.

Takođe, istraživanje je pokazalo da građani vaspitanje u Crnoj Gori ocjenjuju kao blago i liberalno, ali je čak 42 procenta stanovništva mišljenja da je takav odnos prema djeci previše blag.

“Četrdeset odsto građana vjeruje da je traduicionalni, strogi metod vaspitanja najbolji”, kazao je on.

Živković je kazao iako je fizičko kažnjavanje zabranjeno, čak 28 ispitanika vjeruje da “nastavnici u određenim situacijama moraju upotrebljavati metode poput vikanja na učenike, kažnjavanja pa čak i vrijeđanja i udaranja, kako bi ih smirili ili naučili nečemu”.

Ispitanici smatraju da su glavni faktori koji utiču na sukob djeteta sa zakonom problemi u porodici i propusti u vaspitanju, dok se najefikasnijim mjerama za rad sa ovom grupom djece smatra neki vid psihološke pomoći.

Osim toga, procijenjeno je da je najlakše otkriti fizičke oblike nasilja, dok je najteže detektovati slučajeve mentalnog i seksualnog nasilja.

“Dominira mišljenje da država i društvo ne reaguju adekvatno u slučajevima nasilja nad djecom, što je mišljenje 2/3 ispitanika”, naglasio je Živković.

Istraživanje je dio kampanje Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom “Jedno od pet”.

Galerija