OBAVEZAN PREDMET

Studenti su "za": Anima traži uvođenje seksualnog obrazovanja

"Mnogo istraživanja, kao i Animina, pokazala su da je 91 odsto studenata i studentkinja za uvođenje seksualne edukacije",
0 komentar(a)
Seksualno obrazovanje, Foto: Shutterstock
Seksualno obrazovanje, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 25.09.2013. 12:33h

Nevladina organizacija Anima iz Kotora podnijela je inicijativu ministarstvima prosvjete i ljudskih i manjinskih prava, skupštinskom Odboru za rodnu ravnopravnost, kao i Savjetu protiv diskriminacije kojom traže obaveznu seksualnu edukaciju u obrazovnom sistemu.

Kako je saopšteno iz te organizacije, inicijativa je predata onima koji imaju moć i poziciju da utiču na obrazovanje, rodne i antidiskiminacione politike, a koji do sada nijesu imali dovoljno političke volje da se pozabave tom problematikom.

"Mnogo istraživanja, kao i Animina, pokazala su da je 91 odsto studenata i studentkinja za uvođenje seksualne edukacije", kazala je aktivistkinja Margita Bećirović.

Ona je naglasila da se obrazovni sistem na nepotpun način bavi seksualnošću dok to pitanje vjerske zajednice tretiraju na način neutemeljen na naučnim činjenicama.

"Politička i ekonomska elita se bavi sekusalnošću na način što ekspolatiše i zloupotrebljama mlada ženska i muška tijela"

"Politička i ekonomska elita se bavi sekusalnošću na način što ekspolatiše i zloupotrebljama mlada ženska i muška tijela, dok mediji to rade na senzacionalistički, patrijarhalan i moralizatorski način", ocijenila je Bećirović.

Rezultat takvog tretiranja seskualnosti su nasilje, seksizam, homofobija, nacionalizam...

"Zbog toga je potrebna reforma vaspitanja i obrazovanja, odgovorna razvojna ekonomska politika, vladavina prava, kao i profesionalizacija medija", rekla je on.

Iz te organizacije su zatražili otvaranje široke stručne diskusije o kontekstu, sadržaju i metodologiji za uvođenje seksualne edukacije u obrazovni sistem.

Direktorka organizacije, Ljupka Kovačević kazala da se seksualna edukacija i seksualna prava ne tretiraju na adekvatan način u Crnoj Gori.

"Ne prihvatamo da učenje o seksualnosti bude izbor, jer je država dužna da građanima učini dostupnim naučno zasnovanja znanja", kazala je ona.

Prihvatanjem inicijative od strane nadležnih organa, prema njihovom viđenju, situacija u zemlji bi se promijenila, jer je takvo iskustvo država koje su to ranije učinile.

U sistemu obrazovanja trenutno postoji predmet Zdravi stilovi života, koji djelimično tretira ovo pitanje, ali je on izborni.