MANS: Poreska i Uprava za nekretnine sakrili matične da pomognu kriminalcima

U Crnoj Gori postoje dva Safeta Kalića sa različitim matičnim brojevima, pa bi skrivanje ovih podataka onemogućilo i istragu
13 komentar(a)
Ažurirano: 23.09.2013. 10:07h

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) uputila je pismo čelnicima Poreske uprave i Uprave za nekretnine u kome, kako su saopštili iz ove organizacije, “ ukazuje da njihova jednostrana odluka da izbrišu matične brojeve iz registara kompanija i nekretnina koji su dostupni na internetu predstavlja kršenje zakona koje ogroman broj građana i kompanija dovodi u situaciju pravne nesigurnosti, dok kriminalcima i korumpiranim političarima omogućava da sakriju pranje novca i nezakonito stečenu imovinu”.

“Pismo Milanu Lakićeviću, direktoru Poreske uprave Crne Gore, poslato je još 5. septembra, a pismo Draganu Kovačeviću, direktoru Uprave za nekretnine, 6. septembra i te dvije institucije do danas nisu dostavile bilo kakav odgovor već prećutno pokušavaju sakriti brutalno kršenje zakona. MANS je podsjetio direktore Poreske i Uprave za nekretnine da zakoni propisuju obavezu tih institucija da svim građanima omoguće pristup svojim registrima i da objave sve podatke koji su neophodni da se utvrdi stvarno vlasništvo nad kompanijama i nekretninama. Naime, Zakon o državnom premijeru i katastru nepokretnosti, jasno propisuje da se u katastar upisuju podaci o matičnom broju, a isti zakon predviđa da svako ima pravo da izvrši uvid u podatke koje sadrži katastar nepokretnosti. Taj zakon precizira da u katastru moraju biti navedeni svi neophodni podaci, tako da ne postoji opasnost da se lica koja su vlasnici nepokretnosti zamijene sa drugim pojedincima”, konstatovali su u MANS-u.

Pravni osnov za objavljivanje potpunih podataka o vlasnicima kompanija, kako se ističe, nalazi se u Zakonu o privrednim društvima, koji jasno propisuje način prijave, unošenja i uvid u podatke koji se nalaze u Centralnom registru.

“Zakon definiše da se podaci i dokumentacija dostavljena tom registru vode u jedinstvenoj bazi podataka, a da svako lice može pogledati, prepisivati ili kopirati izvod iz registra i dostavljenu dokumentaciju. Štaviše, taj zakon navodi da se uvid u podatke može vršiti i putem elektronskih sredstava komunikacije, uključujući i internet prezentaciju. Prema tome obrazloženje Poreske uprave da su uklonili podatke na osnovu zapisnika Agencije za zaštitu podataka o ličnosti je potpuno besmisleno jer je novi direktor Poreske morao da zna da ga na objavljivanje podataka obavezuje zakon i da iskoristi pravne mehanizme koji mu stoje na raspolaganju prije nego je odlučio da ćutke obriše podatke”, kažu u MANS-u.

Safet Kalić (Foto: Arhiva "Vijesti")

Brisanje matičnih brojeva, smatraju u ovoj NVO, obesmišljava javnost i pouzdanost katastra, odnosno Centralnog registra privrednih subjekata i u suprotnosti je sa odredbama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, kao i Zakona o privrednim društvima, koji nalažu da su svi podaci o nekretninama i kompanijama javni i dostupni zainteresovanim licima.

“Ovo je naročito važno zbog činjenice da u Crnoj Gori postoji na hiljade lica sa istim imenom i prezimenom, te ukoliko ne postoji mogućnost pregleda po matičnim brojevima ili nekom drugom jedinstvenom obilježju, ne može se sa sigurnošću utvrditi o kojim se licima radi. Štaviše, interesi pojedinaca čiji podaci se nalaze u Katastru nepokretnosti i Registru kompanija su da njihovo objavljivanje omogući pouzdanost u zaštiti njihovih prava ali i uspostavljanju poslovnih i profesionalnih odnosa sa drugima, osim ukoliko je riječ o licima koja krše zakon. Brisanje matičnih brojeva iz registara kompanija i nekretnina može mnoge poštene građane dovesti u situaciju da njihove firme i imovina budu pod sjenkom sumnje samo zato što se zovu isto kao neki odbjeli narkobos, korumpirani političar, obavještajac ili kriminalac. Tako, na primjer, u Crnoj Gori postoje i dva Safeta Kalića sa različitim matičnim brojevima, pa skrivanje tih podataka onemogućava i istragu o kompanijama i imovini osobe za koju se sumnja da je jedan od najvećih narkobosova na Balkanu. Slična situacija je bila i u slučaju pokojnog Dragana Dudića, pa su samo u Kotoru postojale dvije osobe sa istim imenom, a različitim matičnim brojem, a samo jedan od njih je bio Fric, Šarićev dugogodišnji kompanjon, dok je imovina i nekretnine drugog građanina sa istim imenom koji nema nikakve veze za švercom kokaina mogla biti dovedena u pitanje, da matični brojevi nisu bili poznati. Ovi i slični slučajevi upućuju na sumnju da su korumpirani funkcioneri u sprezi sa organizovanim kriminalom u suštini donijeli odluku da Poreska i Uprava za nekretnine sakriju podatke koji su neophodni za otkrivanje slučajeva korupcije”, zaključuje se u saopštenju.

B.A.

U Crnoj Gori postoje dva Safeta Kalića sa različitim matičnim brojevima, pa bi skrivanje ovih podataka onemogućilo i istragu o kompanijama i imovini osobe za koju se sumnja da je jedan od najvećih narkobosova na Balkanu

Bonus video: