Vlada će do 2018. biti spremna za obračun sa kriminalom

U dokumentu se navodi da će se od 2014. do 2018. godine potrošiti gotovo tri miliona eura za opremanje odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala
38 komentar(a)
Vlada, Foto: Gov.me
Vlada, Foto: Gov.me
Ažurirano: 28.06.2013. 19:10h

Vlada se Evropskoj uniji obavezala da će, uz njihovu finansijsku, kadrovsku i tehničku pomoć, najkasnije za pet godina izgraditi kapacitete policije, tužilaštva i Uprave za sprečavanje pranja novca za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

To piše u Akcionom planu za poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbjednost, usvojenom na sjednici Vlade, a za koji su saopštili da predstavlja preciznu platformu za uspješno vođenje pregovora sa EU i srateške dokumente za dinamičniji nastavak unutrašnjih reformi.

Od februara 2014. do marta 2015. prema Planu, u okviru Sektora kriminalstičke policije oformiće se specijalizovane organizacione jednice za finansijske istrage, visokotehnološki kriminal, trgovinu ljudima i terorizam

U dokumentu se navodi da će se od 2014. do 2018. godine potrošiti gotovo tri miliona eura za opremanje odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, suzbijanje opšteg i privrednog kriminaliteta na centralnom i regionalnom nivou.

Novac će, kako je objašnjeno, biti utrošen za nabavku vozila, IT i oprema za zaštitu i prikupljanje dokaza, materijalno-tehnička sredstva.

Do 2015. godine MUP planira nabavku „N Case“ opreme i drugih uređaja neophodnih za forenzičko ispitivanje mobilnih telefona i ispitivanje bankovnih računa u okviru grupe za ispitivanje informacionih tehnologija u Forenzičkom centru.

Od marta 2014. do septembra 2018. Vlada će iz budžeta izdvojiti 2.510.000 eura za opremanje Odsjeka za posebne provjere materijalno-tehničkim sredstvima, takozvanog “ušnog odjeljenja

Za njihove plate, država će, iz Budžeta, za četiri godine, izdvojiti 528.000 eura.

Četvrti kvartal 2016. rok je za zamjenu i unapređenje informacionog sistema Uprave za sprečavanje Uprave za sprečavanje novca i finasiranje terorizma.

To će koštati oko pola miliona eura, a novac će se obezbijediti iz državnog budžeta i IPA fondova.

Akcionim planom, izvršna vlast je najavila da do marta 2014. uspostavi kanale sigurne komunikacije za razmjenu elektronske pošte i informacija između policije, Specijalnog tužilaštva i Višeg suda, uključujući i elektronsku razmjenu dokumentacije vezane za mjere tajnog nadzora (inicijative, predloge, naredbe, odobrenja...)

Od marta 2014. do septembra 2018. Vlada će iz budžeta izdvojiti 2.510.000 eura za opremanje Odsjeka za posebne provjere materijalno-tehničkim sredstvima, takozvanog “ušnog odjeljenja”.

To podrazumijeva kupovinu IT opreme i opreme posebne namjene za sprovođenje istraga i nadzora, audio, video i GPS uređaji, unapređenje sistema za tajni nadzora telekomunikacija i interneta, vozila i materijalno-tehnička sredstva.

U Akcionom planu najavili su da će Vlada odrediti kontakt osobe, koje će će svaka tri mjeseca izvještavati koordinatore o ispunjenju zadataka, a ovi će pripremati polugodišnje izvještaje o preduzetim aktivnostima

Aktivnosti u oblasti zaštite svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma sprovode se kroz nastavak regionalnog projekta WINPRO II, koji je počeo u januaru 2013. godine, a trajaće 36 mjeseci, piše u predlogu.

Do juna 2014. prema najavi, donijeće se uputstva o primjeni mjera tajnog nadzora.

“Cilj je jačanje kapaciteta i resursa specijalnih jedinica unutar policije za sprovođenje mjera tajnog nadzora i jačanje organizacionih, administrativnih i tehničkih kapaciteta za implementaciju ILP modela 'Upravljanje vođeno obavještajnim radom' na centralnom, regionalnom, lokalnom nivou u policiji, i na nacionalnom (međuinstitucionalnom) nivou”, piše u predlogu.

Nestaće 22 ilegalna granična prelaza ka BiH

Vlada se obavezala da do početka 2014. izradi plan mjera za represiju i prevenciju korupcije na graničnim prelazima. Taj dokument će, kako piše u Akcionom planu za poglavlje 24, početi da se sprovodi od januara 2015.

Do maja 2014. planirano je zarušavanje 22 sporedna puta pogodna za ilegalan prelazak granice sa BiH. “Definisana su 44 takva puta, a svaka strana će zarušiti po 22”, piše u Planu.

Za tu akciju trebaće 30.000 eura. Planirano je i formiranje mješovitih timova za izradu elaborata za zarušavanje alternativnih graničnih prelaza sa Kosovom, Albanijom i Srbijom. U planu najavljuju i da treba primijeniti pojačane kontrole i povećati broj punktova duž granice.

Pratiće sprovođenje planova i pisati izvještaje

U Akcionom planu najavili su da će Vlada odrediti kontakt osobe, koje će će svaka tri mjeseca izvještavati koordinatore o ispunjenju zadataka, a ovi će pripremati polugodišnje izvještaje o preduzetim aktivnostima.

“Izvještaj zatim razmatra Vlada i dostavlja Evropskoj komisiji”, piše u tekstu.