poglavlje 24

"Ušno" tek 2019: 2.000.000 eura za opremanje Odsjeka za posebne provjere

Novac za vozila, IT i ostalu opremu planiraju da obezbijede iz državnog budžeta, ujedno aplicirajući i za sredstva iz fondova EU
0 komentar(a)
Ažurirano: 15.05.2013. 20:18h

Država planira da na opremanje Odsjeka za borbu protiv organizovanog i Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta materijalno-tehničkim sredstvima, za četiri sljedeće godine potroši 1.680.000 eura.

To piše u Nacrtu akcionog plana (AP) za poglavlje 24, koje se tiče pravde, slobode i bezbjednosti.

Kako se navodi u tekstu, novac za vozila, IT i opremu za zaštitu i prikupljanje dokaza... planiraju da obezbjede iz državnog budžeta, ujedno aplicirajući i za sredstva iz fondova Evropske unije.

Gotovo 2.000.000 eura, prema istom dokumentu, država će izdvojiti u periodu od 2013. do 2019. godine da bi se Odsjek za posebne provjere, takozvano “ušno odjeljenje”, opremilo u skladu sa evropskim standardima.

Za posao nabavke IT i opreme posebne namjene za sprovođenje istraga i nadzora, audio, video i GPS uređaja, unaprijeđenja nadzora telekomunikacija i Interneta, vozila biće zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Nešto manje novca - 1.720.000 eura, potrošiće se iz budžeta, prema planu, na održavanje opreme i softvera

Nešto manje novca - 1.720.000 eura, potrošiće se iz budžeta, prema planu, na održavanje opreme i softvera.

U tekstu se objašnjava da je, kao jedino mjerilo za otvaranje pregovora sa EU za Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, postavljena obaveza Crne Gore da donese Akcioni plan.

“Na osnovu toga, Radna grupa 24 pripremila je prvi Nacrt akcionog plana, kao polaznu osnovu za dalji rad do njegovog konačnog utvrđivanja u formi predloga”, piše u uvodom dijelu Nacrta, koji je sinoć objavljen na sajtu Vlade.

U dijelu koji se tiče borbe protiv organizovanog kriminala, piše da je Crna Gora ojačala zakonodavni okvir, ali da je važno nastaviti rad na usklađivanju zakonodavstva.

“Crna Gora mora unaprijediti odredbe o upotrebi specijalnih istražnih mjera... Dalje jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja vođenog obavještajnim radom, primjeni mjera tajnog nadzora i prikrivenih isljednika nastaviće se u periodu 2013 - 2015. godine u partnerstvu sa EU, kroz odobreni projekat IPA2012.

U oblasti Zaštite svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, aktivnosti se sprovode kroz nastavak regionalnog projekta WINPRO II, u trajanju od 36 mjeseci, sa početkom od januara 2013 godine”, dodaje se u tekstu.

Piše da će, u dijelu sprečavanja pranja novca, u narednom periodu morati da izmjeni Krivični zakonik, ali i da se izradi novi zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Od 2014. do 2017. država će, a na osnovu preporuka iz skrininga EU, iz budžeta, prema AP, izdvojiti 230.000 eura za opremanje Jedinice za prikrivene isljednike, a dodatna sredstva potrošiće se i na definisanje i organizaciju profesionalnih obuka u zemlji i inostranstvu za trenere i državne službenike za istrage prikrivenih isljednika.

Do prvog kvartala 2015. planirana je i izrada i tehnička implementacija sistema automatskog unosa u baze kradenih vozila/plovila. Za taj posao potrebno je 20.000 eura.

Do kraja godine, prema planu, država će se obavezati da uspostavi dežurne službe 24/7 za potrebe međunarodne policijske saradnje.

U tom kontekstu, izradiće se Instrukcije za rad dežurne službe, koje će stajati 30.000 eura.

Požurite na konsultacije, počele su

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, poslalo je zainteresovanoj javnosti Poziv na konsultacije, povodom Nacrta akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje.

Konsultacije će, kako se navodi na sajtu Vlade, trajati pet dana - od 14 do 18. maja.

Konsultacijama, kako piše, obezbjeđuje se informisanje najšire javnosti o Nacrtu, a zainteresovani, plan mogu preuzeti na sajtu.

“Molimo da zbog ograničenosti vremena tokom sastanka, kao i obimnosti Akcionog plana, sve svoje komentare i sugestije dostavite elektronskom poštom najkasnije do 18. maja...

Nakon prikupljenih komentara, MVP će 20. maja organizovati konsultativni sastanak u hotelu Ramada, u periodu od 14.00 do 17.00 sati”, piše na sajtu Vlade.

Galerija

Preporučujemo za Vas