ESLJP ODLUČIO O OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Advokat: "Kipsu" slijedi najmanje 30 miliona

"Kips potražuje 30 miliona eura zbog izmakle dobiti od 2005. do neograničenog perioda u budućnosti, a ostatak na račun troškova za građevinsku dozvolu, pripremnih radova za izgradnju, građevinskog materijala, robe za tržni centar, plaćenih usluga agencijama...”
295 pregleda 5 komentar(a)
presuda, Foto: Shutterstock
presuda, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 06.07.2018. 17:04h

Pravni zastupnik vlasnika “Kipsa” Predrag Savić poručio je juče da je Evropski sud za ljudska prava nesumnjivo presudio da država duguje naknadu štete toj kompaniji, koja je najmanje 30 miliona eura - koliko je ona tražila u pritužbi.

"Kips potražuje 30 miliona eura zbog izmakle dobiti od 2005. do neograničenog perioda u budućnosti, a ostatak na račun troškova za građevinsku dozvolu, pripremnih radova za izgradnju, građevinskog materijala, robe za tržni centar, plaćenih usluga agencijama...”, naveo je advokat u reagovanju “Vijestima”.

Evropski sud je presudio da je država prekršila pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i na djelotvorni lijek, kao i da KIPS treba da dobije adekvatnu odštetu, ostavljajući Vladi da dogovori visinu.

“Sud je donio odluku o osnovanosti zahtjeva za isplatu štete, ali isti nije odlučivao o visini materijalne štete, s obzirom na mogućnost postizanja sporazuma između tužene države i prvog podnosioca predstavke... U paragrafu 142 presude ‘Kips” potražuje 30 miliona evra zbog izmakle dobiti od 2005. do neograničenog perioda u budućnosti, a ostatak na račun troškova za građevinsku dozvolu, pripremnih radova za izgradnju, građevinskog materijala, robe za tržni centar, plaćenih usluga agencijama... To sigurno znači da zastupnica države Valentina Pavličić nije u pravu kada u intervju „Vijestima“ tvrdi da se u presudi ne pominje nikakav iznos povodom nastale štete”, navodi pravni zastupnik.

On objašnjava da Evropski sud „smatra da postoji uzročna veza između pronađenih povreda i materijalne štete koju navodi prvi podnosilac predstavke”.

“Međutim, u okolnostima slučaja, Sud smatra da tačan iznos u vezi sa materijalnom štetom nije spreman za donošenje odluke. Stoga je neophodno zadržati tu materiju, s obzirom na mogućnost sporazuma između tužene države i prvog podnosioca predstavke....

Sud zadržava ovo pitanje i poziva Vladu i prvog podnosioca predstavke da u roku od tri mjeseca od dana kada presuda postane pravosnažna..., dostave pisana zapažanja o iznosu materijalne štete..., a naročito da obavjeste Sud o bilo kom sporazumu koji bi mogli da postignu“, navodi zastupnik “Kipsa".

Preporučujemo za Vas