FOND ZA MANJINE

Kurpejović: Srbi nisu manjinski narod

On je naveo da se u dokumentima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za održavanje izbora manjinskih savjeta, Srbi svrstani u manjinske narode
82 pregleda 12 komentar(a)
Avdul Kurpejović, Foto: Arhiva Vijesti
Avdul Kurpejović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 21.02.2019. 16:20h

Srbi u Crnoj Gori, stvarno i zvanično, nijesu niti žele biti manjinski narod, već su jedan od dva relativno većinska naroda Crne Gore, kazao je član Upravnog odbopra Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Avdul Kurpejović.Prema njegovim riječima, vladajuca politička koalicija godinama neprihvata utvrđivanje kriterijuma za sticanje statusa manjinskog naroda u Crnoj Gori i prećutno prihvata tretiranje Srpskog nacionalnog savjeta kao savjeta manjinskog naroda.„Kako bi se iz simboličnih sredstava Fonda za manjine, bilansiranih za pripadnike albanskog, bošnjačkog, muslimanskog, hrvatskog i romskog naroda, fiinansiralo ostvarivanje srpskih nacionalnih interesa, umjesto da se donese Zakon o Srpskom nacionalnom savjetu, kako je urađeno sa Maticom crnogorskom“, kaže se u saopštenju Kurpejovića.On je naveo da se u dokumentima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za održavanje izbora manjinskih savjeta, Srbi svrstani u manjinske narode.Donešena su, dodao je Kurpejović, Pravila za izbore članova savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.On je podsjetio da je Ministarstvo uputilo i objavilo pojedinačne Pozive za prijavljivanje pripadnicima manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica za učešće na elektorskoj skupštini za izbor članova savjeta- Albancima, Hrvatima, Bošnjacima, Muslimanima, Srbima i Romima. „Znači, Srbi su manjinski narod“.„Iz Poziva se vidi da elektor treba da potpiše izjavu o pripadnosti odnosnom manjinskom narodu ili drugoj manjinskoj nacionalnoj zajednici. Slanjem Poziva pripadnicima srpskog naroda, kada nijesu manjinski narod, Ministarstvo je prekršilo član 79 pod 13 Ustava, kojim se jemči pravo pripadnicima manjinskih naroda na osnivanje manjinskog savjeta“, pojasnio je Kurpejović.On je ukazao da je prekršena i odredba člana 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, po kome samo pripadnici manjinskih naroda mogu osnovati manjinski savjet.„Srpski nacionalni savjet se ne može osnovati po članu 79 Ustava, niti članu 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, niti može steći status manjinskog savjeta i biti upisan u Evidenciju, po članu 34 Zakona o manjinskim pravima i slobodama“, smatra Kurpejović.Prema njegovim riječima, nacionalni savjet nekog naroda, pa time i Srpski nacionalni savjet, posebne su nacionalne, naučne ili kulturne institucije koje se osnivaju po zakonima o naučnoiistraživačkom radu, o kulturu, političkim partijama ili Zakonu o nevladinim organizacijama. Kurpejović je rekao da, ukoliko Ministarstvo hoće da obezbijedi preko Srpskog nacionalnog savjeta, finansiranje ostvarivanja srpskih nacionalnih interesa, to ne treba da čini na neustavan i nezakonit način i na teret siromašnih manjinskih naroda. On je ocijenio da Ministarstvo to treba da riješi tako što će poništiti Poziv upućen pripadnicima srpskog naroda i predložiti, po skraćenom postupku, izmjenu i dopunu člana 2 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, u kome bi se utvrdio cenzus sticanja statusa manjinskog narroda, "kako je urađeno u Zakonu o izboru odbornika i poslanika".„I uputiti Vladi Nacrt zakona o Srpskom nacionalnom savjetu, kako je urađeno za Maticu crnogorsku i riješilo se pitanje finansiranja ostvarivanja srpskih nacionalnih interesa“, smatra Kurpejović.Pokretanje tog pitanje dodao je, nije usmjereno protiv postojanja Srpskog nacionalnog savjeta i institucija koje je osnovao sredstvima Fonda za manjine.„Već zbog ukazivanja na potrebu iznalaženja trajnog zakonskog rješenja finansiranja srpskih nacionalnih interesa iz državnog budžeta, umjesto sadašnjeg, nezakonitog, iz Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih interesa i na teret pripadnika manjinskih naroda“, zaključio je Kurpejović.

Preporučujemo za Vas