ažuriranje

Predstavljen nacrt nacionalne Strategije upravljanja otpadom

Pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Siniša Stanković je kazao da je Strategijom planirano 6 deponija - po dvije na jugu, centralnom dijelu i sjeveru Crne Gore
83 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 17.04.2013. 13:55h

Nacrt nacionalne Strategije upravljanja otpadom, kojim je predviđeno umanjenje njegovog negativnog uticaja i uvećanje ekonomske koristi, predstavljen je danas u Podgorici.

Pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Siniša Stanković kazao je, da će Nacrt biti korišćen za ažuriranje i poboljšanje Okvira iz 2004.

"Strategijom upravljanja otpadom definišu se odrednice, na osnovu kojih će se oblast upravljanja otpadom, urediti tako da se stvore uslovi za unapređenje stanja u oblasti životne sredine i zdravlja ljudi", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, Strategijom je predviđeno i da bude omogućena koherentnost sa smjernicama sadržanim u drugim strateškim dokumentima EU i održivo upravljenje resursima kojima raspolaže Crna Gora.

Stanković je naveo, da je tim dokumentom predviđen i sveobuhvatan pristup kroz sagledavanje svih sektorskih politika povezanih sa pitanjima ne samo sakupljanja, transporta i obrade otpada, već i proizvodnje otpada i uvažavanje svih specifičnosti i ograničenja koja postoje u Crnoj Gori.

On je kazao da je Strategijom planirano šest deponija - po dvije na jugu, centralnom dijelu i sjeveru Crne Gore.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Rajko Golubović kazao je, da od Strategije upravljanja otpadom očekuje da ponudi moguće pravce strateškog razvoja lokalnih samouprava u toj oblasti.

"Veoma je važno da se zaposleni u organima lokalne samouprave privremeno i detaljno upoznaju sa politikama EU, njenim propisima standardima, kao i neophodnim reformama koje je potrebno efikasno sprovesti u narednom periodu", rekao je Golubović.

Šef Sektora za implementaciju projekata Delegacije EU u Crnoj Gori Andre Lis kazao je, da je cilj Strategije implemetacija optimizovanog i modernog sistema upravljanja otpadom, kako bi se umanjio njegov negativan uticaj na životnu sredinu.

"Cilj Strategije je i uvećanje ekonomske koristi od upravljanja otpadom kroz njegovu transformaciju u resurs", naveo je on.

Galerija