IZ KOMPANIJE TVRDE DA JE SVE PO PROPISIMA

Ribolovci tvrde da otpadne vode CRBC-a mute Taru

Iz CRBC-a tvrde da za svako postrojenje imaju potrebne saglasnosti (ekološka i vodna), pripremljene u skladu sa odobrenim elaboratima procjene uticaja na životnu sredinu
97 pregleda 5 komentar(a)
Tara, otpad, Foto: Privatna arhiva
Tara, otpad, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 03.07.2018. 19:48h

Predstavnici kolašinskog Sportsko-ribolovnog kluba (SRK) “Tara i Morača” podnijeli su zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv izvođača radova na autoputu, kompanije CRBC, koja “već duži vremenski period zagađuje Taru”.

Dok iz CRBC-a tvrde da je sve po propisima, predsjednik Upravnog odbora (UO) SRK Momir Živković kaže da fekalije, cementni otpad i druge otpadne vode kontinuirano otiču u Suzu Evrope, u blizini kampa Jabuka.

Ističe da posjeduju foto i video dokumentaciju o zagađenju rijeke i da su je dostavili sudu za prekršaje.

“Zbog stanja u kojem je Tara sada u dužem vremenskom periodu, nije moguć ribolov na toj rijeci. Ribolovci nam zbog toga vraćaju ribolovne dozvole, a mi ćemo biti prinuđeni da im vratimo novac. Od aprila do sada, jedva da je bilo pet dana kada je ribolov bio moguć. Očekujemo pomoć nadležnih institucija, a obimna dokumentacija će uskoro biti dostavljena i Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja”.

Živković tvrdi da je oko filtera, koji bi trebalo da prečišćavaju otpadnu vodu iz radničkog kampa, moguće vidjeti fekalije koje se ulivaju u Taru.

Upozorava i da se otpadne vode, “pune cementnog mulja”, dovode kanalom sa viših gradilišta i da završavaju u rijeci.

“Tu čak nema nikakvog filtera. Samo su iskopali jednu rupu, na samoj obali Tare, gdje se voda sliva, a odatle, naravno, u rijeku. Nikad nije zapamćena tolika količina mulja na kamenju pored rijeke. To su naslage od po nekoliko centimetara”.

Iz kompanije CRBC “Vijestima“ su kazali da su na potezu Uvač-Mateševo postavili “sedam postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”.

Tvrde da za svako postrojenje imaju potrebne saglasnosti (ekološka i vodna), pripremljene u skladu sa odobrenim elaboratima procjene uticaja na životnu sredinu. Sve navedeno, kažu, sprovode i na lokaciji koju pominju predstavnici SRK-a. Ističu da su mjerenja u posljednja tri mjeseca pokazala da su rezultati “u skladu sa propisanim vrijednostima”.

Navode da otpadne vode iz tunela prethodno prolaze kroz sistem postavljenih taložnika.

“Taložnik se sastoji iz tri komore, nakon čega se nastavlja na separatore ulja, prije samog ulivanja u recipijent. Kako bi se kontrolisala dozvoljena vrijednost pH prije ulivanja u recipijent, radimo redovna mjerenja prije i nakon implementacije metoda razblaženja vodama iz Jabučkog potoka, koji prolazi pored taložnika. Statistika praćenja pH vrijednosti na predmetnoj lokaciji pokazuje da preduzete tehničke mjere obezbjeđuju pH vrijednost prije ulaska u konačni recipijent”.

“Uz sve mjere koje preduzimamo, veoma je važno da i cijela zainteresovana javnost bude svjesna da veliki broj gradilišta koja su u funkciji izgradnje najvećeg projekta u zemlji imaju određene uticaje na rijeku i stanje životne sredine na ovoj lokaciji, ali i ostalim lokacijama gdje postoje gradilišta autoputa. Naša kompanija nastaviće da čini napore da evidentan uticaj svede na najmanji mogući nivo i pozivamo i druge organizacije da nam u tome i pomognu”.

Preporučujemo za Vas