IZRADA PRAVILNIKA

Juventas: Suzbiti govor mržnje na internetu

"Juventas je tokom proteklih godina prikupio brojne primjere govora mržnje prema LGBT osobama"
1 komentar(a)
govor mržnje na internetu, Foto: Thepunch.com.au
govor mržnje na internetu, Foto: Thepunch.com.au
Ažurirano: 03.04.2013. 12:16h

Nevladina organizacija Juventas uputila je Savjetu Agencije za elektronske medije inicijativu za izradu pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima koji bi, kako su naveli, definisali suzbijanje govora mržnje na internetu.Oni su pozvali Agenciju da, u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o elektronskim medijima, izradi i usvoji pravilnik o programskim standardima u elektronskim publikacijama kojima će, prije svega, biti sankcionisan govor mržnje na internetu."Juventas je tokom proteklih godina prikupio brojne primjere govora mržnje prema LGBT osobama, ali i drugim manjinama na internetu, pa i u okviru onih internet portala koji imaju jasno definisane standarde i smjernice za suzbijanje ove pojave, ali ih se često ne slijede u potpunosti", rekao je projekt koordinator Juventasa, Danijel Kalezić. Na osnovu razultata Monitoringa medijskih izjava u vezi sa LGBT osobama, koje je Juventas sprovodio u periodu od oktobra 2009. do kraja prošle godine, zaključeno je da su mediji u Crnoj Gori u posmatranom periodu odigrali veoma važnu i pozitivnu ulogu u pravcu smanjenja homofobije i transfobije u Crnoj Gori. "Za ovo su naročito zaslužni pojedini mediji, urednici i novinari koji su među prvima uzeli učešće u brojnom frontu organizacija civilnog društva koji se zauzeo za jednaka prava svih osoba našoj zemlji, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet", ocijenio je Kalezić. On je rekao da je u toku posmatranog perioda zabilježeno i nekoliko negativnih primjera o kojima je, u najvećem broju slučajeva, javnost bila obaviještena. "Međutim, nekažnjavanje i izostanak monitoringa govora mržnje na internet portalima umanjuje pozitivnu ocjenu koja se može dati medijima", rekao je Kalezić.On je podsjetio da Zakon o elektronskim medijima tretira elektronske medije i elektronske publikacije u koje spadaju internet portali i druga izdanja na internetu. Kako je naveo, podzakonskim aktom Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima regulisani su standardi za za televizijske i radio stanice."Međutim, ovim se podzakonskim aktom ne regulišu standardi u elektronskim publikacijama, pa je potrebno izraditi Pravilnik o programskim standardima u elektronskim publikacijama kojim će posebno biti sankcionisan govor mržnje prema LGBT osobama na intertnetu", rekao je Kalezić.Kako je naveo, potrebna je i aktivnija uloga relevatnih kontrolnih institucija i pojačan monitoring govora mržnje na crnogorskim internet portalima uz izricanje mjera kojima se sakncioniše takvo ponašanje."Potrebno je pristupiti promovisanju relevantnih zakonskih odredbi i internih akata medija i kontrolnih institucija kako bi se smanjila prevalenca govora mržnje ili podsticanja na diskiriminaciju u medijima, sa posebnim akcentom na elektronske publikacije, odnosno internet", kazao je Kalezić.

Preporučujemo za Vas