zastara potraživanja

“Carinvest” uložio žalbu Apelacionom sudu: Nema zastare za 2,1 milion eura

Advokat Piperović u žalbi je naveo da je ovo “školski primjer ukidnog razloga zbog protivrječnosti samog obrazloženja”
74 pregleda 0 komentar(a)
Zoran Piperović, Foto: BORIS PEJOVIĆ
Zoran Piperović, Foto: BORIS PEJOVIĆ
Ažurirano: 22.02.2019. 00:22h

Advokat Zoran Piperović, punomoćnik preduzeća “Carinvest”, vlasništvo Marka Carevića iz Budve, uložio je žalbu Apelacionom sudu na prvostepenu presudu Privrednog suda u Podgorici kojom je odbijen njihov tužbeni zahtjev.

Carević je tražio da se Opština Budva obaveže da “Carinvestu” na ime duga za isporučeni kamen za izgradnju parkinga, pristupnih puteva i platoa na Jazu uoči koncerta “Rolingstonsa”, isplati 1.426.299,99 eura sa kamatom od 2007. godine, koja iznosi 715.433,25 eura.

“Sud je trebao u ovom slučaju da ima na umu sveto pravilo u obligacionom odnosu – načelo savjesnosti i poštenja", kazao je advokat Piperović

Piperović je predložio da se uvaži žalba i preinači presuda tako što će se usvojiti tužbeni zahtjev ili ukinuti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje.

Preduzeće “Gugi komerc”, vlasništvo Branislava Savića, kuma Rajka Kuljače, tada predsjednika Opštine Budva, odradilo je kompletan plato bez tendera ili ugovora.

Sudija Milica Popović odbila je tužbeni zahtjev preduzeća “Carinvest” zbog zastare potraživanja.

Advokat Piperović u žalbi je naveo da je ovo “školski primjer ukidnog razloga zbog protivrječnosti samog obrazloženja”.

On pita da li je tužbeni zahtjev odbijen zbog zastare ili zbog činjenice da tužilac nije dokazao svoje tvrdnje.

“Sud je trebao u ovom slučaju da ima na umu sveto pravilo u obligacionom odnosu – načelo savjesnosti i poštenja.

Sud je u obrazloženju naveo da su ovlašćeni predstavnici Opštine Budva, Lazar Rađenović i Dragan Marović kazali da nema pismenog i usmenog ugovora, te da se radilo o donaciji “Carinvesta” za izgradnju platoa za održavanje koncerta “Rolingstonsa”.

Sud dalje navodi da su iskazi ovih svjedoka uvjerljivi, budući da su saglasni sa iskazima svjedoka Svetozara Marovića i Kuljače. Kada se pročitaju iskazi ovih svjedoka na zapisnicima, čovjek ne može da povjeruje da sudija njihove iskaze u obrazloženju elaborira na ovaj način”, naveo je Piperović.

Preporučujemo za Vas