PRANJE NOVCA

Uprava za antikorpciju poručila: Mora se obratiti pažnja na kazina

"Posebnu pažnju treba posvetiti onim organima koji nadziru aktivnosti kockarnica i kazina jer su to jedne od najosetljivih oblasti kada je riječ pranju novca"
1 komentar(a)
Ažurirano: 09.02.2013. 20:11h

Ne postoje podaci da je bilo koja institucija osim Uprave za sprečavanje pranja novca podnijela prekršajnu a kamoli krivičnu prijavu za pranje novca, navodi se između ostalog u informaciji Uprave za antikorupciju, koja je juče usvojena u Vladi.

"Posebnu pažnju treba posvetiti onim organima koji nadziru aktivnosti kockarnica i kazina jer su to jedne od najosetljivih oblasti kada je riječ pranju novca, kao i aktivnosti agencija za nekretnine", piše u dokumentu uprave koju vodi Vesna Ratković.

Ukazuje se da treba preispitati i djelotvornost kaznenih odredbi za neprijavljivanje pranja novca, a koje predviđaju prekršajno kažnjavanje.

Informacija sadrži preporuke o tome na koji način se može institucionalno boriti protiv korupcije, kao i da Crna Gora u kratkom roku mora dokazati vidljiva poboljšanja samog sistema borbe protiv korupcije, uključujući i aktivnosti preventivnog djelovanja protiv ove negativne društvene pojave.

Kao još jedan od problema na koji je ukazala analiza o uspješnosti borbe protiv korupcije, navodi se da ne postoji jednistvena baza podataka, kao i nedovoljna saradnja državnih institucija koje se bave sprečavanjem korupcije.

Jedan od problema koji se takođe akcentuje u dokumentu je to što i pored izmjena Zakona o konfliktu interesa, po kojima Komisija može da provjerava podatke o prihodima javnih funkcionera, njeni dometi u praksi ostaju sporni: “U vršenju provjere podataka o imovini i prihodima Komisiji nije dozvoljen direktan pristup bankarskim računima javnih funkcionera”.

Ističe se takođe da, prema Konvenciji UN, potpisnice moraju da kontrolišu račune klijenata “sa velikim iznosima” koji su bili na javnim funkcijama, kao i račune političara u domaćim i bankama u inostranstvu. Dodaje se da se vode razgovori o tome da se Komisiji omogući da preko Uprave za sprečavanje pranja novca omogući provjera bankovnih računa političara.

Galerija

Preporučujemo za Vas