NVO sektor

Istupili iz Komsije za procjenu uticaja HE na Drini i Limu na Crnu Goru

"Bez obzira na istupanje iz članstva radne grupe, NVO će aktivno pratiti dalji razvoj situacije i učestvovati u javnim konsultacijama"
122 pregleda 0 komentar(a)
Hidroelektrana, Foto: Shutterstock
Hidroelektrana, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 28.01.2013. 14:17h

Predstavnici nevladinih organizacija "Green home" i "Ozon" Nataša Kovačević i Aleksandar Perović istupili su iz Komisije za procjenu prekograničnih uticaja na živontu sredinu za planirane hidroelektrane na Drini i Limu.

Komisija je počela sa radom 25. januara, a tada je saopšteno da je sačinjavaju eksperti iz svih oblasti, kao i predstavnici NVO sektora.

Kako su saopštili nakon konstitutivnog sastanka Komisije koji je održan 25. janura te dvije organizacije zaključile su da članovi nijesu birani na transparentan način, kao i da radna grupa nije formirana u cilju da obezbijedi zaštitu prirode i umanji štetne uticaje već da stvori prostor za buduće pregovore dvije države o udjelu korišćenja hidro potencijala Lima i Drine.

"Kao što ste upoznati, na pomenutom sastanku, predsjednik ekspertske komisije Mihailo Burić, koji je odabran bez našeg znanja i učešća, koordinirajuci pripremu programskog zadatka za članove ekspertskog tima, davao je direktne instrukcije za uključivanje mjera koje se vezuju za strateško planiranje upotrebe prekograničnih vodnih resursa, razradu energetskog bilansa i slično. Smatramo da to nijesu pitanja kojima se ova komisija treba baviti", naveli su Kovačević i Perović u obavještenju o povlačenju iz komisije koje su upitili koordinatoru Iliji Radoviću.

Kako su kazali takva kordinacija i planiranje rada navodi ih na sumnju da je Komisija za procjenu prekograničnih uticaja na životnu sredinu za planirane HE na Drini i Limu, ustanovljena ne u cilju stvarne zaštite prirode i umanjivanja štetnih uticaja, već u cilju obezbjeđivanja instrumenta za stvaranje političkog prostora za buduće pregovore dvije države o udjelu korišćenja hidro potencijala prekograničnih tokova rijeka Lim i Drine.

"Bez obzira na istupanje iz članstva radne grupe, NVO Green Home i Ekološki pokret Ozon će aktivno pratiti dalji razvoj situacije i učestvovati u javnim konsultacijama. Kontinuirano ćemo davati podršku nevladinim organizacijama i mrežama koje su već duži period aktivne po ovom pitanju i nastojaćemo da okupimo sve zainteresovane subjekte kako bi smo u kvalitetnoj razmjeni mišljenja prikupili relevantne komentare koje ćemo zajednički uputiti nadležnim institucijama i ekspertskom timu", poručili su Kovačević i Perović.