INTERNA REVIZIJA

Na Pravnom fakultetu fiktivno otvarali putne naloge

Istragom je, pored ostalog, utvrđeno da su za jedno lice pod istim datumom otvarana po dva putna naloga za isto odredište
153 pregleda 7 komentar(a)
Pravni fakultet, Foto: Boris Pejović
Pravni fakultet, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 30.11.2012. 21:25h

Rukovodstvo Pravnog fakulteta za školsku 2011/2012. godinu isplaćivalo je mimo zakona i propisa putne troškove nastavnicima i saradnicima za rad u Budvi i Bijelom Polju, a putne naloge fiktivno je otvarao tehnički sekretar fakulteta, utvrdila je Služba za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore.

Tokom zimskog semestra školske 2011/2012, za vrijeme mandata smijenjenog dekana Draga Radulovića, prema podacima iz izvještaja u koji su „Vijesti“ imale uvid, potrošeno je za tu namjenu u bruto iznosu 6.282, odnosno neto 3.780 eura, dok je u ljetnjem semestru za putne troškove profesora i saradnika isplaćeno 3.898 eura.

Vinka Vukadinović koja je u tom periodu na fakultetu obavljala funkciju tehničkog sekretara, sinoć je “Vijestima” kazala da su putni nalozi na toj univerzitetskoj jedinici otvarani po odobrenju ovlašćenog lica i u skladu sa rasporedom nastave u Budvi i Bijelom Polju.

"Ja sam se, kao tehnički sekretar, starala o njihovoj tehničkoj realizaciji", rekla je ona.

Vukadinović nije htjela da komentariše rezultate revizije koji pokazuju da su otvarana po dva naloga za iste osobe i isto odredište.

Služba za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore provjeravala je po nalogu Upravljačkog tijela Pravnog fakulteta sistem obračuna i isplata troškova nastavnicima i saradnicima u svrhu realizacije nastave u odjeljenjima u Budvi i Bijelom Polju.

U izvještaju, koji je potpisala Sonja Raičević, piše da je na osnovu računovodstvene baze podataka glavne knjige Pravnog fakulteta, donesenih rješenja, odluka i uzorkovanih putnih naloga utvrđeno da nijesu usaglašeni sa zakonom i propisima.

"Po izjavi rukovodioca službe za računovodstvo, dekan je usmeno obrazložio da se isplate po donesenom rješenju ne odnose na održane časove, već na nadoknadu putnih troškova“, navodi se u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da isplate nijesu usklađene sa namjenom po donošenju rješenja, kao i da nijesu ni u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom.

Utvrđeno je da su za jedno lice pod istim datumom otvarana po dva putna naloga za isto odredište, dok je Vinka Vukadinović, koja je u tom periodu na fakultetu obavljala funkciju tehničkog sekretara, sinoć “Vijestima” kazala da su putni nalozi otvarani po odobrenju ovlašćenog lica

„Putne naloge je fiktivno otvarao tehnički sekretar fakulteta, koji su se nakon ovjeravanja od strane dekana, dostavljali službi računovodstva na realizaciju pri čemu su ostvareni ukupni izdaci u iznosu od 3.898 eura... I pored činjenice da je obračun visine naknade usklađen sa propisima, sami način otvaranja putnih naloga je u suprotnosti sa propisima, što potvrđuje činjenica da je na osnovu uzorkovanih putnih naloga utvrđeno da su za jedno lice pod istim datumom otvarana po dva putna naloga za isto odredište“, piše u izvještaju.

Pored naknade putnih troškova, Služba za unutrašnju reviziju, o čemu su ranije pisale „Vijesti“, utvrdila je da je na Pravnom fakultetu nezakonito trošen novac za javne nabavke, a mimo propisa su zapošljavani spoljni profesori, angažovano vannastavno osoblje i radile komisije.

Mujović zakidao za poreze i doprinose

Revizijom je utvrđeno da su mimo zakona bile i ranije isplate putnih naloga za ljetnji semestar 2009/2010 i zimskim 2010/2011 godine, kada je na čelu te ustanove bio bivši dekan Ranko Mujović. Kako se navodi u izjvštaju prekršeni su Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o radu i Opšti kolektivni ugovor.

„To potvrđuje i rješenje 02-4386 po kojem je za ljetnji semestar školske 2009/2010. i zimski 2010/2011. nastavnicima isplaćeno 300, a saradnicima 200 eura. S obzirom na to da za izdatke u ukupnom iznosu od 8.100 eura nijesu otvarani putni nalozi i da način isplate ima karakter ličnih primanja, bilo je neophodno obračunati i isplatiti poreze i doprinose“, piše u dokumentu.

Preporučujemo za Vas