teško se otkriva

Žrtve zlostavljanja najčešće djeca iz siromašnih porodica

Više od polovine djece koje su žrtve zlostavljanja, nakon preživljenih trauma napuštaju školovanje
53 pregleda 2 komentar(a)
Zlostavljanje djece, Foto: Politico.ie
Zlostavljanje djece, Foto: Politico.ie
Ažurirano: 15.11.2012. 14:08h

Najveći broj djece koja su žrtve seksualnog iskorišćavanja uzrasta je od 10 do 16 godina, potiče iz porodice loših ekonomskih uslova ili živi i radi na ulici, a profil žrtve je često praćen i poremećenim porodičnim odnosima, pokazalo je Istraživanje o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori.

Istraživanje je pokazalo da su žrtve u većini slučajeva djevojčice, kao i da je većina žrtva trpjela ili prisustvovala nekom obliku nasilja u porodici.

Publikaciju je radila kancelarija Zaštitnika ljudskih prava u saradnji sa organizacijom Save the children, kao i ombudsmanima iz okruženja, a odnosi se na izvještajni periodu od 1. januara 2008. do 30. juna 2011. godine.

"Oko 30 odsto djece koja su bila izložena seksualnom iskorišćavanju su crnogorske nacionalnosti, 18 odsto srpske, dok je oko 19 odsto bilo Roma. Može se zaključiti da su romska djeca pod posebnim rizikom, jer je riječ o manjini", kazala je zamjenica ombudsmana Nevenka Stanković.

Ona je rekla da se ne može utvrditi precizan broj djece žrtava seksualnog iskorišćavanja, budući da nadležni organi vode različite evidencije.Ona je kazala i da saradnja između pojedinih organa nije na zadovoljavajućem nivou.

Foto: Vesko Belojević

"Centri za socijalni rad u istraživanom periodu je bilo 44 slučaja, osnovni sudovi su registrovali 34, osnovno državno tužilaštvo 54, dok je uprava policije je imala 68 slučaja", kazala je ona, i naglasila da je makismalan broj djece žrtava 68, budući da su isti podaci evidentirani kod različitih organa.

Prema podacima osnovnih sudova najviše je sankcija za krivična djela vanbračna zajednica sa maloljetnimom, dok je najzastupljeniji vid sekulanog iskorišćavanja – nedozvoljene polne radnje sa maloljetnikom.

"Sami rezultati istraživanja ukazuju da se i crnogorsko društvo suočava sa problemima u zaštiti djece od ovog vida iskorišćavanja i zloupotrebe isto kao i mnogo razvijenije evropske države", kazao je zaštitnik Šućko Baković.

On je upozorio da u ranijem periodu nije bilo sistemskog angažovanja u cilju istraživanja te pojave.

Foto: Vesko Belojević

"Podaci Savjeta Evrope upozoravaju da je svako peto dijete u Evropi žrtva seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, a samo 10 odsto slučajeva dođe pred nadležne državne organe", kazao je on.

Psiholog Radiša Šćekić je savjetovao da je bitno da državni organi djeluju multisektorski, kako bi stali na put ovoj pošasti.

Ombudsman je u Istraživanju preporučio Ministarstvu pravde da predloži Vladi da se odredi državni organ za prikupljanje i čuvanje podataka o identitetu i genetskom profilu lica osuđenih za krivična djela seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja djece. Baković predlaže i da se edukuju policajci, tužioci i sudije, da ministarstvo rada i socijalnog staranja obezbijedi jedinstvenu bazu podataka zlostavljane djece, da Ministarstvo zdravlja obezbijedi posebna specijalizovana odjeljenja ili službe u okviru zdravstvenih ustanova koja bi radila sa djecom žrtvama...

Preporučujemo za Vas