SUDSKA AGONIJA

Za Avalu dobio nagradu, ali ne i zaštitu prava

Ni nakon punih šest i po godina arhitekta Vlado Plamenac nije dobio naknadu štete zbog povrede autorskog djela
259 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 12.11.2012. 22:46h

Maratonskom sudskom sporu, koji je prije šest i po godina pokrenuo arhitekta Vladislav Plamenac protiv kompnije „Beppler & Jacobson Montenegro“ vlasništvo biznismena Zorana–Ćoća Bećirovića, zbog kršenja autorskih prava prilikom rekonstrukcije i dogradnje hotela „Avala“, još se ne nazire kraj.

Iako je za arhitektonski projekat hotelskog kompleksa “Avala –Mogren“ Plamenac još davne 1985. nagrađen najvećom državnom nagradom – „13. jul“, te upravo zbog te i ostalih nagrada koje su mu dodijeljene dobio i status istaknutog kulturnog stvaraoca, nije uspio da zaštiti svoje autorsko djelo.

A cijela priča započela je nakon privatizacije hotela „Avala“ kojeg je od Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ kupila kompanija Bećirovića. Nakon što je, kako i piše u tužbenom zahtjevu, uvidio da je izigran, da njegova saglasnost da se hotel rekonstruiše unutra, ali da se ne smije dograđovati ne znači ništa, da je „Beppler&Jacobson“, mimo građevinske dozvole i uprkos sudskoj mjeri zabrane, potpuno uništio njegov projekat, dogradio i izvršio spoljašnju rekonstrukciju hotelskog kompleksa, Plamenac je presavio tabak, ne vjerujući da će godine prolaziti u sudskoj agoniji povodom zaštite autorskih prava.

Nakon dvije presude kotorskog Osnovnog suda, kojima je odbijena tužba Plamenca na ime naknade štete za povrede autorskog prava u ukupnom iznosu od 1, 4 miliona eura, i presude Višeg suda u Podgorici koji je već jednom vratio na ponovni postupak cijeli slučaj, sada će o tom istom slučaju ponovo odlučivati.

Naime, Viši sud je nakon prve presude kotorskog suda iz 2008, sve vratio na ponovni postupak, da bi sud u Kotoru početkom maja ove godine ponovo odbio tužbeni zahtjev Plamenca kao neosnovan, zbog čega je on podnio žalbu Višem sudu, koji se još nije izjasnio.

Idu do Strazbura

Advokat Plamenca Branka Vuksanović istakla je da je svima jasno kakva je “Avala” bila prije, a kako izgleda danas.

"Na tom objektu je Vlado Plamenac, kao glavni projektant, koji je to pravo stekao na jugoslovenskom konkursu, imao je autorsko pravo koje mu je priznato od ove države kroz dobijanje najveće državne nagrade - “13. jul”. Plamenac je svoje autorsko djelo zaštitio kod autorske agencije iz Herceg Novog. “Beppler & Jacobson“ je započeo rekonstrukciju i dogradnju “Avale” bez saglasnosti i odobrenja autora, čime je izvršio povredu njegovog autorskog prava. Povrijedio je njegova moralna i imovinska prava, kao autora, i nanijeta je velika šteta njegovom ugledu, profesiji i njemu lično", navela je Vuksanović.

Ona je dodala da se sada postvalja pitanje da li kroz ovakvo činjenično stanje postoje institucije sistema u državi da pravo autora zaštite.

"Odgovor na to pitanje dobićemo presudom Višeg suda po podnijetoj žalbi. Ako Plamenac ne bude zadovoljan, tražićemo reviziju kod Vrhovnog suda, a ako ne bude zadovljan i odlukom tog suda, onda će se odlučivati po ustavnoj žalbi kod Ustavnog suda. Ako i tu ne dobijemo satisfakciju, moralnu i materijalnu, onda Plamenac ima pravo da štiti svoje interese pred međunarodnim sudovima. Kao njihov advokat i kao prijatelj porodice Plamenac sam u procesnom smislu zadržala takav status da pratim pravno, materijalno i intelektualno sudbinu ovoga predmeta. Dobijemo- dobijemo, ne dobijemo- ne dobijemo, idemo do kraja“, istakla je Vuksanović.

Različiti aršini u istom slučaju

Interesantno je to da je Plamenc prije deceniju uspio da zaštiti svoja autorska prava i dobije naknadu štete, kada je tadašnji vlansik „Avale“ Hotelsko turističko preduzeće „Budvanska rivijera“ izvršila promjenu enterijera prilikom adaptacije popularnog kafea „Milenijum“.

Plamenčevo nagrađeno arhitektonsko rješenje: Kompleks Avala-Mogren

"Plamenac je bio moj klijent prije desetak godina u istom postupku. Tada smo mi pokrenuli postupak protiv tadašnjeg vlasnika hotela „Avala“, HTP „Budvanska rivijera“, jer nije zatražena saglasnost Plamenca kao autora, za uređenje enterijera kafea “Milenijum”. Pokrenut je postupak za naknadu štete zbog povrede autorskih prava. I tada i danas su isti pravni propisi, jer tada je bio jugoslovenski zakon, a sada crnogorski, ali uglavnom prepisan i to pravo i dalje ostaje zaštićeno. U to vrijeme je Viši sud u Podgorici bio nadležan u prvom stepenu.

Viši sud djelimično usvaja tužbeni zahtjev i dosuđuje Vladu Plamencu naknadu štete u iznosu od 25 hiljada eura, a odbija dio za 55 hiljada eura. Plamenc nije želio da pišemo reviziju, ali je dobio djelimično spor. Znači mi, sada kod istog čovjeka imamo već jednu sudsku odluku o povredi njegovog autorskog prava za nešto što je minorno u odnosu na ono što je “Beppler & Jacobson“ uradio nad “Avalom” - istakla je Vuksanović.

Ona je navela da to kako će Viši sud odlučiti, kako će ocijeniti razloge koje je sudija Osnovnog suda naveo odbijajući tužbu Plamenca, ne može da komentariše.

"Ne možemo da komentarišemo odluku sudije, to je negovo slobodno uvjerenje. Ali, je čudno kako će to slobodno uvjerenje biti pozitivno za “Beppler & Jacobson”, a negativno za Budvansku rivijeru", navela je Vuksnaović.

Sudski vještak jasan - „Avala” unakažena

Tvrdim moralno i materijalno da je u konkretnom slučaju prekršeno svih pet propisanih uslova za obvaljanje rekonstrukcije , a prava autora su potpuno prekršena

"Zbog toga autoru pripada nadoknada za tešku povredu moralnih prava, koju će utvrditi sud. Tvrdim moralno i materijalno da je u konkretnom slučaju prekršeno svih pet propisanih uslova za obvaljanje rekonstrukcije , a prava autora su potpuno prekršena", naveo je sudski vještak.

On je naglasio da je građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju “Avale” izdata potpuno nezakonito, jer nijesu ispunjena dva osnovna uslova.

„Beppler & Jacobson“ je prije pristupanja izrade glavnog projekta morao da pribavi saglasnost na idejni projekat. Međutim, idejni projekat uopšte nije rađen, a samim tim nije pribavljena ni saglasnost. Od autora Vlada Plamenca nije dobijena saglasnost za intervenciju na objektu. Niti je tražena niti pribavljena - istakao je sudski vještak.

Na početku tvrdili da neće mijenjati hotel

Da na počeku priče o “Avali” nije bilo ni govora da će se išta mijenjati na njenom izgledu, potvrdila je u pismu Autorskoj agenciji Crne Gore advokatska kancelarija “Čolović”, koja je zastupala „Beppler & Jacobson LTD“ iz Londona.

"Moji vlastodavci veoma cijene rad Vladislava Plamenca, posebno uvažavajući značaj njegovog autorskog djela za prestiž i ugled hotela „Avala“ na jadranskom primorju. U ovom momentu „Beppler & Jacobson“ nema namjeru da vrši bilo kakve izmjene na građevini, jer će se renoviranje hotela izvoditi isključivo na način kojim se ne mijenja ništa u gabaritima objekta i njegovom spoljnom izgledu. Bez obzira na to, uvjereni smo da bi nam saradanja sa gospodinom Plamencem veoma koristila u dijelu koji se odnosi na nadzor nad radovima na renoviranju hotela", navodi se u pismu punomoćnika firme, koji je davne 2004. dostavljen na adresu tadašnjeg direktora Autorske agencije Borivoja Adžića.

“Vijesti” su uputile pitanje advokatu Branku Čoloviću, koji je zastupao kompaniju “Beppler&Jacobson“ na početku, da odgovori da li su povrijeđena autorska prava Plamenca, ali nijesu dobile odgovor.

Sud: Plamenac dao prećutnu saglasnost

Kotorski sud u svojoj presudi kojom je odbijen tužbeni zahtjev Plamenca navodi da je „Plamenac svojom prećutnom saglasnošću odobrio i time se saglasio sa izmjenama svoga djela“. I dok je Plamenac ostao pri stavu da se ugovor o djelu i aneks iz 2004. koji je zaključio sa kompanijom Beppler & Jacobson, kojim je bio angažovan da bude saradnik, isključivo odnosio na rekonstrukciju u postojećim gabaritima, te da nije dao saglasnost niti se odrekao autorstva , advokat kompnije Branko Čolović je, kako se navodi u presudi u svojstvu svjedoka kazao da je Plamenac bio upoznat sa namjerama kompanije „Beppler &Jacobson” da „hotel uskladi sa potrebama modernog turizma”.

Čolović je obrazložio da je suština ugovora bila ta da projekat Avale radi drugi arhitekta, a Plamenac pomogne na način što će svojim iskustvom i prisutnošću u cijelom poslu dati doprinos, zbog čega je primao nadoknadu pola godine. Kako je obrazložio, a što je navedeno u presudi „Plamencu je jasno stavljeno do znanja da se zbog njegove životne dobi od njega ne očekuje veliki rad“.

Tekstovi u Monitoru i Vijestima pomrsili konce

Da je novi vlasnik “Avale” bio spreman da mirno riješi spor na Plamencem, potvrdio je i svjedok Čolović na suđenju, navodeći da je bilo predviđeno da mu se na ime autorskih prava isplati 120 hiljada eura. Kako je rečeno na suđenju, pokušali su mirno da riješe spor ali zbog istupa u medijima, prije svega tekstova u nedjeljniku „Monitor” koje je pisala supruga Plamenca, Branka Plamenac, i u “Vijestima“, to nije bilo moguće.

Galerija