Rad za opšti interes

Građani sve više vjeruju nevladinim organizacijama

Istraživanje pokazalo da 62 odsto ispitanih smatra da bi mediji trebalo više pažnje da posvete aktivnostima nevladinog sektora
0 komentar(a)
Ana Novaković, Foto: Arhiva Vijesti
Ana Novaković, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 10.11.2012. 18:08h

Građani Crne Gore vjeruju nevladinim organizacijama i cijene da rade najčešće u opštem interesu, pokazalo je istraživanje Centra za razvoj nevlaidnih organizacija i agencije IPSOS Stratedžik marketing iz Beograda.

Nalazi istraživanja dalje pokazuju da su ispitanici uglavnom stava da je uticaj NVO na rješavanje ključnih društvenih problema veliki.

"Kada su u pitanju oblasti za koje građani smatraju da je dalje angažovanje NVO najpotrebnije, izdvojile su se borba protiv korupcije, oblast ljudskih prava i nadgledanje rada Vlade i lokalne samouprave”, kazala je direktorka CRVNO Ana Novaković.

Ona je naglasila da građani ocjenjuju oblast socijalne brige i humanitarnog rada kao izuzetno važnu, ali je istovremeno aktivnost NVO sektora u njima ispod prosjeka.

“Egzistencijalni problemi građana, uzrokovani sve težim dolaskom do zapošljavanja, padom životnog standarda kao i rastom siromaštva, razlog su prepoznavanja upravo ovih oblasti kao važnih u kojima nedostaju aktivnosti NVO”, kazala je Novaković.

Prema preliminarnim rezultatima u Crnoj Gori postoji oko 1.600 nevladinih organizacija

“Najčešće su asocijacije da su to organizacije koje rade u interesu društva, da su nezavisne od vlasti i političkih stranaka, kao i da pomažu ugroženim grupama i bore se za ljudska prava. Prva negativna asocijacija je vezivanje NVO za krađu i pranje para”, kazala je Novaković.

Ona je ocijenila da informisanost građana i građanki o aktivnostima nevladinih organizacija iz godine i godinu raste.

"U odnosu na 2008. sada ima značajno više osoba koje za sebe tvrde da jesu informaisane, ali je i dalje u pitanju tek trećina populacije, dok je dvije petine djelimično informisano”, kazala je direktorka CRNVO.

Novaković je naglasila da je istraživanje pokazalo da 62 odsto ispitanih smatra da bi mediji trebalo više pažnje da posvete aktivnostima nevladinog sektora.

Građani su dalje ocijenili da su međunarodni donatori najpoželjniji izvor finansiranja NVO.

Marko Uljarević iz IPSOS Stratedžik marketinga saopštio je da je istraživanje rađeno po uzoru na ono iz 2008. na reprezentativnom uzorku od 851 punoljetnih ispitanika. Istraživanje je naručila TASCO kancelarija u Crnoj Gori.

Prema preliminarnim rezultatima u Crnoj Gori postoji oko 1.600 nevladinih organizacija.

Preporučujemo za Vas