lista naoružanja

Crna Gora će izvoziti robote, lasere i satelite?

Na nacionalnoj listi naoružanja i vojne opreme našli su se i roboti, a definisan je i promet “agensa sa suzbijanje nemira”
51 pregleda 33 komentar(a)
robot vozilo, Foto: Amateurgbrilliance
robot vozilo, Foto: Amateurgbrilliance
Ažurirano: 22.02.2019. 23:29h

Osim prometa eksploziva, vatrenog oružja, aviona, Crna Gora je bila u obavezi da propisima reguliše i stvari koje teško da će u bližoj budućnosti ikada izvoziti – lasere, robote i satelite.

Vlada je nedavno utvrdila novu Nacionalnu kontrolnu listu naoružanja i vojne opreme kojom se definiše spoljna trgovina tom robom. Novim propisima regilisan je i promet opreme “kvalifikovane za svemir”, odnosno proizvoda koji su “projektovani, proizvedeni i ispitani radi zadovoljavanja specijalnih električnih, mehaničkih ili zahtjeva okoline za potrebe lansiranja i postavljanja satelita ili vazduhoplovnih sistema za velike visine”.

Na nacionalnoj listi naoružanja i vojne opreme našli su se i roboti, a definisan je i promet “agensa sa suzbijanje nemira”, nuklearnih reaktora, “vozila lakših od vazduha”, odnosno balona i vazdušnih brodova koji se uzdižu uz pomoć toplog vazduha ili gasova lakših od vazduha kao što su helijum ili vodonik.

Ažuriranje postojeće Nacionalne liste je obaveza Vlade jer ta oblast podliježe najstrožim direktivama EU, lista predstavlja spisak naoružanja i vojne opreme koji su pod određenim uslovima dozvoljeni za promet u državama Unije.

Pomoćnik ministra ekonomije Goran Šćepanović pojasnio je “Vijestima” da je to ministarstvo, shodno Zakonu o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene, u obavezi da priprema i ažurira Nacionalnu kontrolnu listu naoružanja i vojne opreme.

„Definisanje i usklađivanje Liste naoružanja i vojne opreme sa EU Listom jedan je od osnovnih elemenata u implementaciji Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene i daljoj dogradnji pravnog sistema Crne Gore“, kazao je on.

Šćepanović tvrdi da je predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste u potpunosti usklađen sa odgovarajućom evropskom direktivom – Zajedničkom vojnom listom EU (CFSP) koja je donijeta u februaru ove godine

Tokom izrade tog dokumeta, dodaje Šćepanović, prihvaćena je pomoć predstavnika organizacije SEESAC, koja se bavi kontrolom malokalibarskog naružanja iz Beograda, koja se odnosila na prevod izmjena i dopuna u odnosu na listu EU.

Svaka od kategorija koje su obuhvaćene tom listom sadrže i tekst koji obuhvata i tehničke napomene, a sve u cilju jasnog određivanja koja vrsta roba spade u kategoriju kontrolisane robe. 

Šćepanović tvrdi da je predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste u potpunosti usklađen sa odgovarajućom evropskom direktivom

Nova pravila i za izvoz robe dvostruke namjene

Šćepanović je najavio da je Ministarstvo ekonomije pripremilo i nove propise koji će detaljnije definisati tu oblast u Crnoj Gori, te da je usaglašen predlog zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene.

„Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa ekspertima organizacije BAFA (Savezna kancelarija za ekonomiju i kontrolu izvoza) iz Njemačke, SIPRI-a (Stokholmski institut za istraživanje i bezbjednost) iz Švedske, pripremilo predlog zakona koji uređuje uslove pod kojima se može sprovoditi izvoz i tranzit robe dvostruke namjene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, prava i obaveze izvoznika koji obavljaju izvoz robe dvostruke namjene, kao i pružaoca brokerskih usluga i tehničke pomoći”, kazao je Šćepanović.

On je pojasnio da se tim zakonom sprovodi samo kontrola izvoza roba dvostruke namjene i privredni subjekti, kao i fizička lica neće imati potrebu da se za bavljenjem trgovine navedenom robom posebno registruju u Ministarstvu ekonomije, što je novina u odnosu na postojeći propis.

„U skladu sa Zakonom o kontroli izvoza, Ministarstvo priprema i ažuriranu Nacionalnu kontrolnu listu roba dvostruke namjene, koja će biti usklađena sa Zajedničkom listom roba dvostruke namjene Evropske unije”, najavio je Šćepanović.